Enquête evaluatie ‘APK-, kenteken- en registratieplicht

Na de invoering van de APK-, kenteken- en registratieplicht voor (land)bouwverkeer, voert adviesbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van I&W (Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een evaluatie uit om de effecten van deze wet in kaart te brengen.

TEKST

Foto: Enquête evaluatie ‘APK-, kenteken- en registratieplicht.

Hieronder worden de volgende voertuigcategorieën verstaan

  • LBT – landbouw- en bosbouwtractoren (geldt ook voor historische LBT): motorrijtuigen met beperkte snelheid
  • MMBS – motorrijtuigen met beperkte snelheid: mobiele machines
  • MM – mobiele machines: landbouwaanhangwagens (voor transport) en verwisselbare getrokken machines (getrokken werktuigen)
  • LBTA – verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens: Deze voertuigen worden naast landbouw voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening ingezet
  • getrokken voertuigen boven 750 kg die in combinatie met tractor harder dan 25 kilometer per uur rijden

Middels de vragenlijst, welke onderdeel uitmaakt van een tweede tussenmeting ‘wordt getoetst in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de beoogde doelstellingen’, waarmede de algehele resultaten in kaart worden gebracht.

Enquête t/m 20 februari 2023

De complete vragenlijst neemt ongeveer een kwartier in beslag en zal vertrouwelijk worden verwerkt. Betreffende enquête kan t/m maandag 20 februari 2023 worden ingevuld. Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar kentekening@rhdhv.com.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…