Wettelijke eisen landbouwverkeer

Momenteel zijn er nog veel onduidelijkheden over de minimale wettelijke eisen van landbouwvoertuigen in het verkeer. De Fehamec zette als belangenbehartiger van de historische agrarische mechanisatie de belangrijkste aandachtspunten nogmaals uiteen.

Wettelijke eisen landbouwverkeer

Foto: Wettelijke eisen landbouwverkeer.

Na de invoering van de kentekenplaat moeten alle voertuigen welke harder dan 25km/per uur rijden met ingang van 1 juli 2022 verplicht een kenteken voeren. Voor alle andere voertuigen beneden deze snelheid geldt deze verplichting pas met ingang van 1 januari 2025. Het is wel voor iedere bezitter verplicht om op de openbare weg een kentekenpasje bij te hebben.

Verder heeft iedere eigenaar van landbouwvoertuigen per 2023 de keuze een verzekering af te sluiten of het voertuig te schorsen, maar vaak hebben oldtimerliefhebbers een verzamelpolis waardoor het geen probleem is geregistreerde voertuigen toe te voegen en dus niet geschorst hoeven te worden wanneer deze langere tijd stilstaan. Hierop gaat de RDW vanaf volgend jaar streng controleren. In ons vorige bericht hebben we u hierover al uitgebreid geïnformeerd.

Lees onderstaand de belangrijkste aandachtspunten voor landbouwvoertuigen in het verkeer…

Buitenland (NL Kenteken)

Voor Nederlandse kentekenplaathouders geld dat zij in België ook aan de voorzijden verplicht een gele plaat voeren. Maar omdat er in Nederland voor landbouwvoertuigen alleen voor de achterzijde een gele plaat wordt afgegeven moeten zij als verkeersdeelnemer een extra nep kentekenplaat aanvragen. Voor GV- of blauwe kentekenhouders (zonder EEG en NL logo) die wel twee platen voor- en achter geleverd krijgen geld dat zijn een extra NL sticker moeten plakken. In Duitsland volstaat een witte volgplaat aan de voorzijden.

Door betreffende aanpassingen wordt duidelijk dat de Nederlandse wetgeving op dit vlak onvoldoende bij de gestandaardiseerde EU normen aansluit, terwijl andere EU landen zowel aan de voor- als de achterzijden structureel een kentekenplaat voeren.

Gewicht, grootte en lading

Gewicht

 • Wanneer het gaat over het gewicht zijn de regels niet aangepast. De maximale massa van een motorrijtuig met een beperkte snelheid is 60.000kg. De maximum aslast is nog steeds 12.000kg. Wel is er een regel die de maximale massa kan verminderen. Wanneer een landbouwvoertuig is voorzien van een oplooprem mag deze maximaal 8.000kg wegen. Dit is om aan de Europese richtlijnen te kunnen voldoen.

Grootte

 • Per 1 januari 2021 zijn naast de kentekenplicht ook de regels met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van een tractor gewijzigd. Onder andere de maximale lengte van een landbouwvoertuig is aangepast. Deze mogen nu namelijk twintig meter lang zijn. Vanaf 1 januari 2022 mogen aanhangwagens over de bak nog maar 2,55m breed zijn. Aanhangwagens die voor die datum in gebruik zijn genomen worden goedgekeurd. De maximale breedte over de banden blijft drie meter. Een combinatie met een aanhanger mag maximaal 18,75m lang zijn.

Lading

 • Wanneer er aan één of meerdere regels met betrekking tot het gewicht, de grootte of de lading niet kan worden voldaan mag je niet zomaar de weg op. Wanneer dit het geval is zal je een officiële ontheffing aan moeten vragen. Deze kun je aanvragen bij de wegbeheerder.
 • De lading van een tractor kan nog wel eens uit scherpe onderdelen bestaan. Wanneer dit het geval is zal de lading goed beschermd moeten worden zodat er geen schade of lichamelijk letsel opgelopen kan worden.

Spiegels

 • (Land)bouwvoertuigen moeten in ieder geval met een linker buitenspiegel zijn uitgerust. Bij aangekoppelde aanhangwagen/werktuig moet de trekker van een linker- en rechterbuitenspiegel zijn voorzien.
Maximumsnelheid- en remvermogen

Ook gelden er eisen voor het remvermogen van landbouwvoertuigen. Bij een constructiesnelheid van maximaal 30km/uur dient de remvertraging ten minste 2,4m/s te zijn. Bij een constructiesnelheid van 30 t/m 40km/uur is dat ten minste 3,1m/s en daarboven 4,5m/s. Dit betekent dat de toegestane stopafstand - de ‘reactieafstand’ plus de remafstand - van een landbouwvoertuig bij een snelheid van 25km/uur ongeveer 15m bedraagt en bij 40km/uur ongeveer 30m. De maximaal toegestane stopafstand van een landbouwvoertuig is daarmee 30 tot 50% langer dan die van een personenauto. Hoewel de regeling voertuigen stelt dat de remvertraging van de aanhanger gelijk dient te zijn aan het trekkende voertuig, kan in de praktijk de remweg van de combinatie nog beduidend langer zijn.

Verplichte verlichting

Zichtbaarheid in het verkeer is erg belangrijk en daarom is bij ieder voertuig dat zich op de openbare weg bevindt is verschillende verlichting vereist. Net als bij andere voertuigen dient een tractor/zelfrijdend werktuig van basisverlichting te zijn voorzien. Aan de verlichting zijn de volgende basisvoorwaarden verbonden:

Achterlichten

 • Uiteraard is een trekker in het donker ook verplicht om achterlichten te voeren. Zeker in het geval van een landbouwvoertuig die over het algemeen langzamer zijn zorgen achterlichten dat de overige voertuigen goed op het langzame verkeer kunnen anticiperen.

Dimlichten

 • Het is belangrijk dat het voertuig beter zichtbaar is voor andere voertuigen. Een belangrijk punt hierbij is dat deze goed afgesteld moeten zijn. Wanneer je je dimlichten verkeerd instelt zal dit een verblindende werking kunnen hebben voor andere weggebruikers, wat ook heel gevaarlijk kan zijn.

Extra Verlichting

 • Naast de verplichte verlichting is het natuurlijk ook mogelijk om je trekker uit te rusten met extra verlichting. Dimlichten zijn bijvoorbeeld verplicht maar op het werkterrein kan groot licht ook van toepassing zijn.

Kentekenverlichting

 • Kentekenplaatverlichting is niet verplicht voor landbouwtrekkers, landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2018. (Land)bouwvoertuigen in gebruik genomen vanaf 2018 moeten voldoen aan de goedkeuringseisen en kentekenplaatverlichting is daar één van.

Reflectoren

 • Een tractor moet voorzien zijn van twee of vier rode reflectoren aan de achterzijde van het voertuig. Let op: omdat het een gemotoriseerd voertuig is mogen dit geen driehoekige reflectoren zijn. Wel moet het voertuig voorzien zijn van een zogenoemde afgeknotte driehoek reflector. Dit is een driehoek zonder scherpe punten wat is bedoeld voor langzamere voertuigen.

Remlicht

 • Naast het achterlicht is natuurlijk ook het remlicht verplicht.

Richtingaanwijzers

 • Richtingaanwijzers zijn uiteraard ook verplicht als het gaat om landbouwvoertuigen.

Stadslichten

 • Naast de standaard verlichting zijn ook de stadslichten op de spatborden verplicht. Veel mensen denken dat stadslicht hetzelfde is als de normale verlichting maar dit is niet het geval. Stadslichten zijn ervoor bedoeld dat een voertuig goed zichtbaar is wanneer deze geparkeerd staat. Dat is de reden dat de verlichting ook wel eens parkeerlichten worden genoemd en levert een belangrijke bijdrage dat je beter gezien wordt als je naast de weg geparkeerd staat.

Zwaailichten

 • Het kan zijn dat je ook verplicht bent om zwaailichten te voeren op de openbare weg. Dit is afhankelijk van de breedte van het voertuig. Wanneer je trekker breder is dan 2,60m is het verplicht om een zwaailicht te voeren. Ook wanneer het brede voertuig langs de weg aan het werk is dient een zwaailicht gebruikt te worden. Deze moet de kleur oranje, ook wel amber genoemd, hebben.
Verzekeren op kenteken

Sinds de invoering van de wettelijke kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen moeten eigenaren hun voertuig op kenteken verzekeren, maar het vermoeden bestaat dat veel bezitters hun materiaal nog op de traditionele manier via een bedrijfspolis of op chassisnummer WA hebben verzekerd.

Kortom, in de huidige situatie is het dus belangrijk dat deze verzekeringen aan de kentekens gekoppeld worden. Daarom is het van belang dat u de kentekens van uw voertuigen aan uw verzekeraar doorgeeft, zodat deze ze vervolgens bij het RDW kan aanmelden. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat uw verzekeraar de kentekens van de desbetreffende (land)bouwvoertuigen nog niet aan de RDW heeft doorgegeven. Of sluit zo snel mogelijk een WA-verzekering af indien u wel een kenteken heeft aangevraagd maar nog geen WA-verzekering heeft afgesloten. Tot aan het begin van het vierde kwartaal was bij ruim 25% van de geregistreerde voertuigen nog geen verzekering vastgelegd.

RDW kentekencheck

Door via www.rdw.nl/kentekencheck het desbetreffende kenteken in te voeren en door te bladeren langs de volgende menu’s > Basis > Status van het voertuig > WAM verzekerd “Ja/Nee” (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) kan men controleren of de voertuigen bij de RDW als verzekerd geregistreerd staan.

Uitzonderingen

Alleen geschorste voertuigen zijn niet verzekeringsplichtig, maar vaak hebben oldtimerliefhebbers een verzamelpolis waardoor het geen probleem is geregistreerde voertuigen toe te voegen en dus niet geschorst hoeven te worden wanneer deze langere tijd stilstaan.

Controle per 2023

Eigenaren welke per 1 januari 2023 niet aan de verplichtingen voldoen kunnen een boete van €400,- per voertuig verwachten.

Z - Overige vragen

Wanneer uw vraag in bovenstaande onderdelen niet werd beantwoord verwijzen wij u naar onderstaande publicaties met uitgebreide uitleg over de ingevoerde regelgeving.

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…