Laatste maand: aanvraag kentekens RDW

Met ingang van 1 december werd officieel de laatste maand ingeluid waarin eigenaren van trekkers, kranen (mini en grote), shovels, heftrucks, brede grasmaaiers, veegmachine, toeristische wegtreintjes en ongekeurde voertuigen, maar ook getrokken uitrustingsstukken en aanhangwagens de mogelijkheid hebben hun voertuigen zelfstandig te registreren.

Laatste maand: aanvraag kentekens RDW

Foto: Laatste maand: aanvraag kentekens RDW.

Concreet geld de registratie plicht voor voertuigen met een motor die op de openbare weg harder dan 6 km/h rijden. Om twijfelende eigenaren te helpen, staat er op de website van de RDW extra informatie ter ondersteuning.

Keuringsvrije registratie t/m december 2021

Voor betreffende voertuigen kan uiterlijk t/m 31 december 2021 “zonder fysieke keuring” een kenteken worden aangevraagd. Let wel: er komt geen verlenging van de conversieperiode. Dus met ingang van januari 2022 wordt de aanvraag een stuk duurder en geld voor bestaande- en ingevoerde eenheden een verplichte inspectie bij een RDW-keuringsstation. Dit betekend dat eigenaren waarvan hun voertuigen na deze data nog niet geregistreerd zijn, hiervoor transport richting een RDW keuringsstation zullen moeten organiseren.

Krijg geen spijt dat u straks iets vergeten bent om te registreren “nu het nog heel erg gemakkelijk kan”. Neem bij twijfel contact op met de Fehamec.

Wie niets regelt mag per 2022 niet meer met vernoemde voertuigen op de openbare wegen of terreinen verschijnen. Bovendien zijn de voertuigen daarmee ook direct minder interessant voor kopers.

Kenteken registratie komt langzaam op stoom

Rond de zomer waren in totaal bijna 125.000 registraties voor land- en bosbouwtrekkers, rijdende werktuigen en getrokken materieel aangevraagd. Dit resulteerde dat de laatste maanden nog 250.000 voertuigen bij de RDW geregistreerd moesten worden. Zo waren eind september nog geen 40% van de MMBS (motorrijtuigen met beperkte snelheid) aangemeld. Voor de LBT (landbouw- en bosbouwtractoren) lag dit percentage op 58% en voor de LBTA (verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens) totaal 56%.

Maar na een lange aanloop begint de registratie van landbouwvoertuigen nu echt op gang te komen. Zo werden er halverwege het vierde kwartaal meer dan 80.000 voertuigen geregistreerd.

Laatste maand: aanvraag kentekens RDW

Foto: Laatste maand: aanvraag kentekens RDW.

Registreer nu…!!!

Tot het laatste moment uitstellen van de registratie kan tot gevolg hebben dat deze niet voor 1 januari is afgerond, omdat de wachttijden bij de RDW waarschijnlijk zullen oplopen. Het advies luid dan ook “regel de aanvraag NU”, zodat het kentekenbewijs voor 1 januari binnen is.

De tot nu toe meest geregistreerde tractoren

De 25 meest geregistreerde merken en typen landbouwtrekkers van de laatste maanden.

Pos Merk Totaal
1 Massey Ferguson 135 1.243
2 Fordson Dexta 1.183
3 International 633 903
4 Massey Ferguson 35 902
5 Deutz D4006 780
6 Ford 3000 771
7 Ford 2000 669
8 Ford 4000 658
9 John Deere 1640 620
10 Deutz D4506 591
11 Fendt Farmer 305 LS 553
12 International 644 496
13 Fordson Super Major 490
14 Ford 4610 488
15 Fordson Super Dexta 479
16 Fendt Farmer 306 LS 473
17 Deutz D15 456
18 Massey Ferguson FE 35 450
19 John Deere 6155R 436
20 Deutz F1L514 433
21 Ford 5610 426
22 John Deere 2250 423
23 Deutz D5206 415
24 Deutz D6206 413
25 International 423 403

Beantwoorden vragen aan de Fehamec

Afgelopen tijd kwamen op de valreep bij de Fehamec de nodige vragen binnen, welke de RDW ter verheldering onderstaand uiteen zetten.

Aanhangwagens/Woonwagens (wanneer registreren?)

Landbouwaanhangwagens/woonwagens:

Landbouwaanhangwagens/woonwagens of VGA (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) moeten alleen geregistreerd worden als deze geremd zijn en harder mogen dan 25 km/u. Zonder registratie mag er maar tot 25 km/uur mee gereden worden.

Vrachtwagen aanhanger:

Een oude vrachtwagen aanhanger moet sowieso al gekentekend zijn en geregistreerd staan als voertuig categorie O. Deze voertuigen zijn mogelijk al APK plichtig als O-categorie. Het maakt sowieso niet uit of je die achter een vrachtwagen of een trekker hangt. Let op: aanhangwagens van de categorie R of S zijn straks niet APK=plichtig. Vrachtwagen aanhangwagen van de categorie O ouder dan 50 jaar blijven vrijgesteld van APK.

Vrijstelling registratie:

Aanhangwagens met een toegestane max. tot 750 kg zijn niet registratie- en kentekenplaat plichtig (geldt voor zowel snelverkeer als langzaam verkeer).

Constructie snelheid lager dan 6 km/u

Vraag:

Constructie snelheid ≤ 6 km/uur.

Antwoord:

Van een LBT is middels het vervangen van een tandwiel of het technisch blokkeren van een versnelling of het technisch begrenzen van het toerental, de daadwerkelijk snelheid gereduceerd tot 6 km/uur.

Bij controle blijkt dat deze inderdaad niet sneller kan rijden dan 6 km/ uur.

In Duitsland wordt dit door de TUV zo uitgevoerd als men de LBT niet aan een TUV keuring wil onderwerpen.

Reactie RDW:

Als het voertuig niet harder kan dan 6 km/uur en dit wordt zo in de aanvraag opgegeven, kan het voertuig niet geregistreerd worden. Deze aanvraag wordt tegengehouden.

Kentekencard: ontbreken technische gegevens

Het ontbreken van de technische gegevens op de kentekencard in relatie tot de, door het voertuig getrokken aanhangwagen.

Antwoord:

Om de registratie zo soepel mogelijk te laten verlopen is ervoor gekozen om geen gewichten op de kentekencard te gaan vermelden.

In Nederland is mag het ontbreken van de gewichten op de kentekencard geen enkel probleem opleveren, hier heeft men zelf voor gekozen. In het buitenland kan men zich echter afvragen “klopt het wel” wat dit voertuig trekt c.q. mag trekken en waar zie ik dat?

Deze problemen zijn door de Fehamec reeds voorgelegd aan het Ministerie (beleidsmakers) en de RDW.

Doch om te voorkomen dat er gesproken gaat worden over “geruchten” wil de Fehamec u vragen om in uw achterban te informeren wie er daadwerkelijk moeilijkheden heeft ondervonden en hoe dit is afgewerkt b.v.

  • Boete → welk bedrag, omschrijving en datum
  • Officiële waarschuwing → omschrijving en datum

Alleen met feiten kunnen wij de problemen aantonen.

De Fehamec heeft deze in overleg ook met Cumela besproken en deze zullen ook bij hun achterban proberen te achterhalen of er problemen zijn en hoe dit is afgewerkt.

GV Kenteken:

Op het oude kentekenbewijs m.b.t. het GV kenteken stonden de gewichten wel vermeld, dus toen was het geen probleem en was er aan de achter- en voorzijde een plaat van dezelfde kleur.

LBT over de openbare weg, zo nee waarom dan registreren?

Vraag:

Mag ik met deze LBT over de openbare weg, zo nee waarom dan registreren ?

Antwoord:

LBT (cat Z) is voorzien van ijzeren rupsen of ijzeren wielen met punten of met ijzeren wielen met punten en daar overheen een ijzeren ring, deze mogen niet over de verharde weg omdat ze de verharding aantasten.

Mogen ze dan wel over een openbare weg zijnde een zandpad of door de berm rijden.

Volgens artikel 81.4.5. van de Wegenwet mogen Voertuigen met metalen rupsbanden niet op de openbare weg rijden.

Registreren heeft dan enkel nut om eigendom aan te tonen en om “latere” handel te vergemakkelijken.

Reactie RDW:

Nee, je mag met dit voertuig NIET op de openbare weg. Een zandpad of berm geldt ook als openbare weg. Dit voertuig voldoet NIET aan de permanente eisen en deze voertuigen zijn wettelijk uitgesloten van gebruik op de openbare weg. Registreren van dit voertuig doen we dan ook niet, maar voorkomen kunnen we het niet als op basis van de aangeleverde gegevens het voertuig door de controles heen komt. Formeel gezien zullen we dit voertuig geen kenteken geven.

LTB registreren, waarom

Vraag:

Mijn LBT wordt enkel sporadisch op een aanhangwagen/dieplader vervoerd naar een showterrein, maakt geen gebruik van de “openbare weg” en staat de rest van de tijd in een showroom, waarom registreren.

Antwoord:

Dit betreft veelal zeer oude LBT die veelal in een showroom staan en enkel op een aanhangwagen of dieplader naar een showterrein worden vervoerd.

Op dit showterrein, zijnde een particulier terrein welke is afgebakend met borden zoals “Verboden toegang voor onbevoegden” of “Eigen terrein” en dus niet zijnde  “openbare weg” worden ze al dan niet zelfstandig rijdend op hun plaats gezet.

Vaak zijn deze LBT afkomstig uit landen die bij de fabricage geen VIN nummer ingeslagen hebben en waarvan de registratie al bij voorbaat voor problemen gaat zorgen.

Er zullen eigenaren van LBT’s zijn die hun voertuig om welke reden dan ook niet laten registreren en deze toch op een show, omdat ze bv bijzonder zijn, willen showen. Door een toegangscontrole op het showterrein te voeren, voorkom je dat het terrein een “openbare weg” is.

Het af- en opladen van ongeregistreerde LBT’s  moet dan wel steeds op het showterrein plaatsvinden.

Dit laat niet verlet dat de eigenaar van een niet geregistreerde LBT, die ook aan de show deelneemt, steeds moet zorgen dat zijn LBT wel WA verzekerd is.

Reactie RDW:

Als je nooit op de openbare weg komt met een voertuig (let wel: ook gebruik van een zandpad of berm is gebruik van de openbare weg) is er geen reden om te registreren vanuit de wet gezien. Mocht echter een volgende eigenaar wél gebruik willen maken van de openbare weg met het voertuig, dan zal de nieuwe eigenaar met het voertuig naar een RDW keuringsstation moeten om deze te voorzien van een kenteken. Mogelijk beïnvloedt dit de verkoop.

Overigens is wettelijk gezien ook een terrein dat is afgezet met “eigen terrein” maar toegankelijk zonder toegangscontrole mogelijk openbare weg.

Registratie na 1 januari 2022

Vraag:

Als ik na 1 januari 2022 om wat voor reden dan ook alsnog besluit de trekker te registreren?

Antwoord:

Nu wordt op enig moment na 1 januari 2022 alsnog, om wat voor reden dan ook, besloten de LBT te laten registreren.

Deze moet dan op een RDW keuringsstation ter registratie worden aangeboden.

Stel de productie van deze LBT is gestart op 1 maart 1955 en gefabriceerd tot 1 januari 1959. Van dit merk en type kan dit middels documentatie worden aangetoond.

Op welke eisen wordt deze LBT dan beoordeeld om te kunnen worden geregistreerd.

Reactie RDW:

Tot 1 januari 2022 kan een voertuig met bouwjaar van 2020 of eerder online worden geregistreerd via de conversiesystematiek voor 18 euro. Vanaf 1 januari 2022 bestaat die mogelijkheid niet meer en zal het voertuig moeten worden gekeurd door de RDW of deze voldoet aan de permanente eisen, behorend bij het productietijdvak van het voertuig.

Starten van een trekker met een patroon

Eigenaren van trekkers die hun trekker (b.v. Field Marshall) met een, met kruit gevuld, patroon moeten starten moeten voor het voorhanden hebben van deze patronen een wapenvergunning bezitten en beschikken over een brandkast/stalen kast voor het opbergen van deze patronen.

Deze vergunning moet ieder jaar worden verlengd en vaak gaat dit gepaard met de nodige problemen. Uit het veld kwam de vraag of dit misschien ook centraal kon worden geregeld, dit na een suggestie van de vergunningverlener (politie).

Nu is de vraag zijn er meer leden die (start)patronen voorhanden hebben en hebben zij “moeilijkheden” met de vergunning verlenging en is er behoefte aan een mogelijke centrale aanvraag.

Witte kenteken plaat (Nederland versus Buitenland)

Het voeren van een witte kenteken plaat (volgplaat) aan de voorzijde van de trekker bij gebruik van de gele kentekenplaat op de achterzijde.

Antwoord:

Bij het gebruik van de donkerblauwe plaat, is dit probleem er niet omdat je daar, in tegenstelling tot de gele plaat, meerdere van kunt aanschaffen en dus ook één aan de voorzijde kunt monteren.

In Nederland mag enkel een plaat op de achterzijde en dus is dat totaal geen probleem, maar in het buitenland moeten de trekkers aan de achter- en voorzijde zijn voorzien van een plaat. Dus in het buitenland achter de gele en voor de witte kentekenplaat. Nu is deze Nederlandse oplossing op “hoog niveau” geregeld en zou geen problemen op mogen leveren, maar kennelijk is dit in de buurlanden op “lager niveau” nog niet doorgedrongen of bekend.

GV Kenteken:

Eigenaren met een GV kenteken kunnen wel twee gele platen voor zowel voor als achter aanvragen.

Z - Vragen APK-plicht- en kentekening

Alle overige vragen APK-plicht- en kentekening langzaam verkeer voertuigen, aanhangwagens, ontbrekende VIN-nummers en aanverwante zaken zijn uitgebreid terug te vinden.

» KLIK HIER Voor het complete overzicht...

Alle overige vragen Kenteken registratie

De meest uiteenlopende vragen- en antwoorden over het Landbouwkenteken worden bij onderstaande link breed uiteengezet.

» Vragen- en antwoorden Landbouwkenteken

Aanmelden kentekenregistratie

Uw voertuigen ter registratie aanmelden bij de RDW kan op onderstaande website.

www.rdw.nl/registreren

• Actuele berichtgeving Federatie Fehamec

Volg de actuele nieuwsberichten van belangenbehartiger Fehamec (Historische Agrarische Mechanisatie) over de APK- en Kentekenplicht. Maar ook alle andere aanverwante informatie/actuele ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…