Nieuwe wetgeving (WBTR) voor Verenigingen- en Stichtingen

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Het is belangrijk dat alle bestuursleden op de hoogte zijn van de elementen van de wet die voor hen persoonlijk consequenties heeft.

Nieuwe wetgeving (WBTR) voor Verenigingen- en Stichtingen

Foto: Nieuwe wetgeving (WBTR) voor Verenigingen- en Stichtingen.

Hierin worden bestuurders verplicht procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting te borgen. Daarnaast vraagt de WBTR veel meer dan alleen het vastleggen van afspraken en het aanpassen van statuten maar is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen in zijn totaal te verbeteren.

Doel nieuwe wetgeving WBTR

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen en op 10 november 2020 heeft ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel goedgekeurd. Er is in totaal bijna 10-jaar gewerkt aan de nieuwe “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)” waarmee de overheid wil voorkomen dat verenigingen- en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten. De nieuwe wet is een gevolg van incidenten en wantoestanden die zich afgelopen jaren voordeden bij kleine en grote organisaties die te maken hadden met slechte bestuursvoering.

De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten en is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen in zijn totaal te verbeteren.

Het uiteindelijke doel van de WBTR is het professionaliseren en het verhogen van de kwaliteit van besturen en worden hiermede in directe lijn gebracht met de regelingen die al gelden sinds januari 2013 voor de B.V. en de N.V. Dus zaken die eerder wel mogelijk waren maar niet in de wet stonden zijn vanaf heden wettelijk vastgelegd.

5-jarige overgangsregeling WBTR

Het is goed te weten dat de statuten niet voor 1 juli 2021 aangepast moeten zijn, want stichtingen en verenigingen hebben daarvoor volgens de overgangsregeling nog 5-jaar de tijd. Het is wel belangrijk om nu al te kijken wat de WBTR voor jouw organisatie betekent en wat er nodig is om aan de wet te voldoen. Voor alle verenigingen en stichtingen is het een hele uitdaging omdat er (i.v.m. corona) tot op heden niet veel aandacht voor is geweest.

Transformatie WBTR-Wetgeving

De migratie van verenigingen- en stichtingen naar de vernieuwde regelgeving omvatte een flink aantal pagina’s opgesteld in lastige juridische taal met een complexheid aan verwijzingen naar andere wetten. Hierdoor hebben DNA (De Nederlandse Associatie) en IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) samen het initiatief genomen en ontstond een samenwerkingsverband WBTR.nl bestaande uit vijftien verenigingen die met gespecialiseerde juristen alle verplichtingen en eisen doornamen, analyseerde en ontrafelde om tot een handige manier te komen om aan de wet te voldoen.

WBTR-stappenplan

De uitkomst ie een praktisch toepasbaar hulpmiddel wat verschillende facetten van de wet ontleed naar tien thema’s ‘samengevat in het WBTR-stappenplan’, waarin de maatregelen op een toegankelijke, begrijpelijke en gemakkelijke manier staat uitgelegd. Hierin zijn veel voorbeeldteksten gemaakt waarmee bestuursleden van verenigingen- en stichtingen volgens een compleet stappenplan aan de slag kunnen. Dit alles is speciaal in het leven geroepen voor organisaties die niet zelf beschikken over de noodzakelijke juridische wetskennis of het ongewenst vinden veel verenigingsgeld te besteden aan kostbaar extern juridisch advies.

Aanmelden stappenplan

Om ervoor te zorgen dat de inspanning en kosten voor verenigingen- en stichtingen laag blijven, zorgt een  samenwerkingsverband van in totaal 200 professionele verenigingen en koepelorganisaties voor een korting van 50% op gebruik van het WBTR-stappenplan middels een kortingscode. Maar sommige organisaties bieden 60% korting.

Voor de meeste verenigingen is de basis ondersteuning voldoende om een gedegen plan op te kunnen maken.

Basis ondersteuning – Totaal (incl. BTW met korting) € 116,16

 • Compleet WBTR-Stappenplan
 • Juridische ondersteuning

Plus ondersteuning – Totaal (incl. BTW met korting) € 232,32

 • Compleet WBTR-Stappenplan
 • Juridische ondersteuning
 • Documenten voor projectmanagement
 • Documenten voor bestuursvergadering
 • Basis powerpoint WBTR overzicht

Meld je aan bij het WBTR stappenplan om uw vereniging/stichting te transformeren naar de vernieuwde wetgeving.

Aandachtspunten Stappenplan

We hebben een compleet overzicht gemaakt met aandachtspunten die u als bestuur kunt doorlopen in de migratie naar de vernieuwde wetgeving “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)”.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering & Wetgeving (WBTR)

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ‘waar je aangezien de wet op 1 juli 2021 is ingegaan aan moet voldoen’ is de persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden- en toezichthouders.

Vrijwilligersverzekering verenigingen- en stichtingen met uitgebreide dekking bestuursaansprakelijkheid

Doet u vrijwilligerswerk in Nederland? dan bent u automatisch verzekerd, want uw Gemeente heeft via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) samen met Centraal Beheer een collectieve verzekering voor vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers, waarin ook een zeer uitgebreide bestuursaansprakelijkheidsverzekering is opgenomen.

 • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers;
 • Aansprakelijkheid van de organisatie;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Ongevallen;
 • Persoonlijke eigendommen;
 • Rechtsbijstand.

Van de 352 gemeenten in Nederland hebben er al meer dan 300 een VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten in samenwerking met Centraal Beheer/Achmea. Lees via onderstaande links alle uitgebreide informatie over de mogelijkheden waar de meeste verenigingen- en stichtingen automatisch bij aangesloten zijn.

» Voorwaarden Vrijwilligersverzekering
» Bedragen/overzicht Vrijwilligersverzekering
» Meer info over deze verzekering bij Centraal Beheer

Voorkom dubbele verzekeringen en dus onnodige kosten!

Diverse instanties proberen momenteel handig in te spelen op de nieuwe WBTR regeling waar verenigingen- en stichtingen momenteel mee te maken hebben, maar de kans is zéér groot dat u al reeds uitgebreid verzekerd bent, zoals uit voorgaand verhaal duidelijk wordt. Ga dus eerst na of uw gemeente is aangesloten bij de VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer/Achmea en voorkom een hoop overbodige uitgaven!

Het verdient de aandacht hier even goed in te duiken want de meeste organisaties hebben minimaal een WA-verzekering voor hun evenementen, waar niet direct de grote kosten zitten in de jaarpremie.

Veel vragen over bestuurdersaansprakelijkheid

De WBTR kreeg de afgelopen tijd overigens veel vragen over bestuurdersaansprakelijkheid en gaat deze materie nu verder uitdiepen om tot een goede uitwerking te komen met pasklare antwoorden en oplossingen. Wordt dus vervolgd!

• Actuele berichtgeving Federatie Fehamec

Volg de actuele nieuwsberichten van belangenbehartiger Fehamec (Historische Agrarische Mechanisatie) over de APK- en Kentekenplicht. Maar ook alle andere aanverwante informatie/actuele ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…