Nieuwe wetgeving (WBTR) voor Verenigingen- en Stichtingen

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Het is belangrijk dat alle bestuursleden op de hoogte zijn van de elementen van de wet die voor hen persoonlijk consequenties heeft.

Nieuwe wetgeving (WBTR) voor Verenigingen- en Stichtingen

Foto: Nieuwe wetgeving (WBTR) voor Verenigingen- en Stichtingen.

Hierin worden bestuurders verplicht procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting te borgen. Daarnaast vraagt de WBTR veel meer dan alleen het vastleggen van afspraken en het aanpassen van statuten maar is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen in zijn totaal te verbeteren.

Doel nieuwe wetgeving WBTR

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen en op 10 november 2020 heeft ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel goedgekeurd. Er is in totaal bijna 10-jaar gewerkt aan de nieuwe “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)” waarmee de overheid wil voorkomen dat verenigingen- en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten. De nieuwe wet is een gevolg van incidenten en wantoestanden die zich afgelopen jaren voordeden bij kleine en grote organisaties die te maken hadden met slechte bestuursvoering.

De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten en is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen in zijn totaal te verbeteren.

Het uiteindelijke doel van de WBTR is het professionaliseren en het verhogen van de kwaliteit van besturen en worden hiermede in directe lijn gebracht met de regelingen die al gelden sinds januari 2013 voor de B.V. en de N.V. Dus zaken die eerder wel mogelijk waren maar niet in de wet stonden zijn vanaf heden wettelijk vastgelegd.

5-jarige overgangsregeling WBTR

Het is goed te weten dat de statuten niet voor 1 juli 2021 aangepast moeten zijn, want stichtingen en verenigingen hebben daarvoor volgens de overgangsregeling nog 5-jaar de tijd. Het is wel belangrijk om nu al te kijken wat de WBTR voor jouw organisatie betekent en wat er nodig is om aan de wet te voldoen. Voor alle verenigingen en stichtingen is het een hele uitdaging omdat er (i.v.m. corona) tot op heden niet veel aandacht voor is geweest.

Transformatie WBTR-Wetgeving

De migratie van verenigingen- en stichtingen naar de vernieuwde regelgeving omvatte een flink aantal pagina’s opgesteld in lastige juridische taal met een complexheid aan verwijzingen naar andere wetten. Hierdoor hebben DNA (De Nederlandse Associatie) en IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) samen het initiatief genomen en ontstond een samenwerkingsverband WBTR.nl bestaande uit vijftien verenigingen die met gespecialiseerde juristen alle verplichtingen en eisen doornamen, analyseerde en ontrafelde om tot een handige manier te komen om aan de wet te voldoen.

WBTR-stappenplan

De uitkomst ie een praktisch toepasbaar hulpmiddel wat verschillende facetten van de wet ontleed naar tien thema’s ‘samengevat in het WBTR-stappenplan’, waarin de maatregelen op een toegankelijke, begrijpelijke en gemakkelijke manier staat uitgelegd. Hierin zijn veel voorbeeldteksten gemaakt waarmee bestuursleden van verenigingen- en stichtingen volgens een compleet stappenplan aan de slag kunnen. Dit alles is speciaal in het leven geroepen voor organisaties die niet zelf beschikken over de noodzakelijke juridische wetskennis of het ongewenst vinden veel verenigingsgeld te besteden aan kostbaar extern juridisch advies.

Aanmelden stappenplan

Om ervoor te zorgen dat de inspanning en kosten voor verenigingen- en stichtingen laag blijven, zorgt een  samenwerkingsverband van in totaal 200 professionele verenigingen en koepelorganisaties voor een korting van 50% op gebruik van het WBTR-stappenplan middels een kortingscode. Maar sommige organisaties bieden 60% korting.

Voor de meeste verenigingen is de basis ondersteuning voldoende om een gedegen plan op te kunnen maken.

Basis ondersteuning – Totaal (incl. BTW met korting) € 116,16

 • Compleet WBTR-Stappenplan
 • Juridische ondersteuning

Plus ondersteuning – Totaal (incl. BTW met korting) € 232,32

 • Compleet WBTR-Stappenplan
 • Juridische ondersteuning
 • Documenten voor projectmanagement
 • Documenten voor bestuursvergadering
 • Basis powerpoint WBTR overzicht

Meld je aan bij het WBTR stappenplan om uw vereniging/stichting te transformeren naar de vernieuwde wetgeving.

Aandachtpunten Stappenplan

We hebben een compleet overzicht gemaakt met aandachtpunten die u als bestuur kunt doorlopen in de migratie naar de vernieuwde wetgeving “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)”.

• Actuele berichtgeving Federatie Fehamec

Volg de actuele nieuwsberichten van belangenbehartiger Fehamec (Historische Agrarische Mechanisatie) over de APK- en Kentekenplicht. Maar ook alle andere aanverwante informatie voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…

 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 •