Uitleg: Registratie Tractorkenteken- en APK-plicht

In dit persbericht worden alle vragen omtrent de landbouwregistratie tractorkenteken- en APK plicht nog eens verduidelijkt. Met verder het keuzeschema samengesteld door branchevereniging Fedecom, maar ook een compleet stappenplan welke bij RDW doorlopen moet worden naar een succesvolle registratie. Daarnaast zijn de meestgestelde vragen nog eens op een rijtje gezet.

Uitleg: Registratie Tractorkenteken- en APK-plicht

Foto: Registratie Tractorkenteken- en APK-plicht.

Er komt een periodieke APK-keuring voor trekkers met een maximumsnelheid boven de 40 kilometer per uur. Deze APK-plicht start 1 mei 2021 voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die harder kunnen rijden dan 40 km/u. Daarnaast zal er een kenteken voor alle landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 6 km/u worden ingevoerd. De registratieplicht is vanaf 1 januari 2021 inmiddels gestart. De aanleiding hiervoor is de Europese APK-plicht voor snelle tractoren die al geldt vanaf mei 2018. In Nederland werd al jaren gesproken over de invoering van een dergelijke regelgeving maar hier kwam het echter nooit van, terwijl deze al lang gold voor alle andere Europese landen waar landbouwvoertuigen van de openbare weg gebruikmaken.

De aanvullende wetgeving gaat gelden voor:

 • LBT – landbouw- en bosbouwtractoren (geld ook voor historische LBT)
 • MMBS – motorrijtuigen met beperkte snelheid
 • MM – mobiele machines (nieuwe categorie)
 • LBTA – verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens
 • Getrokken voertuigen boven 750 kg die in combinatie met tractor harder dan 25 kilometer per uur rijden

Registratie/conversieperiode loopt over de hele periode t/m 31 december 2021

Voor de vernieuwde wetgeving loopt momenteel een z.g. conversietraject waar ieder landbouwvoertuig wat harder kan dat 6 km/u en deelneemt in het verkeer zich moet registreren in het kentekenregister. Dus in de conversie periode moeten alle trekkers (LBT), mobiele machines (MM) en aanhangwagen die sneller voorgetrokken worden dan 25 km/uur (LBTA) worden aangemeld.

APK-plicht en Tractorkenteken voor snelle trekkers

Foto: APK-plicht en Tractorkenteken voor snelle trekkers.

Bestaande LBTA (verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens), met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 25 km per uur, hoeven niet te worden geregistreerd. Deze moeten bij gebruik op de openbare weg worden voorzien van een witte volgplaat. Dit mag een volgplaat behorend bij één der LBT van de houder zijn.

Registratieportaal RDW

Op de site van het RDW is voor het conversietraject een registratieportaal geopend. Hier kunt u enkel kunnen inloggen met uw DigiD ( privé) of eHerkenning (bedrijf). Voor diegene welke niet digitaal kunnen registreren bestraat er altijd nog de mogelijkheid om dit schriftelijk aan de vragen bij een RDW loket.

Registreren kan via de speciale website van het RDW www.rdw.nl/registreren

Registreer op tijd en bespaar extra gedoe aan onkosten…!!!

Bij de invoering van de registratieplicht van bestaande voertuigen zal géén controle voor de toelating tot het verkeer op de openbare weg plaatsvinden, dus geen fysieke schouw. Maar na 31 december 2021 moet het voertuig ter keuring worden aangeboden bij de RDW om de uiteindelijke registratie- en kentekenplaat de verkrijgen. Dus “laat uw in aanmerking komend materiaal voor deze datum registreren…! Als je er niet mee op de openbare weg komt kan de aanschaf van de plaat altijd nog. Bij verkoop na de conversieperiode heb je dan geen problemen en bespaar je een hoop extra administratief werk en uitgaven”. Dus wees ervan bewust dat registratie vóór 31-12-2021 u veel leed kan besparen. Tijdens de conversieperiode bent u zelf verantwoordelijk dat uw trekker/aanhangwagen verkeerstechnisch in orde is.

Aanmelden registratie- en kentekenplicht

Foto: Aanmelden registratie- en kentekenplicht.

Voor registratie bij het RDW kunt u nu alvast de navolgende gegevens verzamelen, die u op het portaal zult moeten invullen, ( gaan uit van een LBT → geldt tevens voor LB-TA en MM).

 • Naam, Adres, Woonplaats gegevens aanvrager
 • BSN nummer (nog niet zeker)
 • Merk- en Handelsbenaming
 • Type (komt nog nader uitleg of type – handelsbenaming hetzelfde is of niet)
 • Europese voertuigcategorie, Nationale voertuigsoort (indien MMBS)
 • Bouwjaar (voor mogelijke afgifte historische kentekenplaat)
 • Brandstof (maximaal twee soorten)
 • Maximum constructiesnelheid
 • VIN – voertuigidentificatienummer (Heeft u hierover vragen kijk dan onderaan deze pagina bij het tabblad VIN-nummer)
 • Vermelding is voertuig is voorzien van een GV kentekenplaat Ja/Nee

Nadat de gegevens bij de registratie zijn opgeslagen moet u gelijktijdig het verschuldigd bedrag € 18,- overmaken. Nadat u de bescheiden thuisgestuurd heeft gekregen kunt u bij een erkende platenhandelaar een kentekenplaat bestellen om deze alleen achterop het voertuig te plaatsen. Voertuigen voor 1978 mogen de blauwe kentekenplaat voeren.

GV Kenteken

De 20.000 LBT (landbouw- en bosbouwtractoren) in het grensgebied die nu al voorzien zijn van een GV-kenteken moet enkel nog de tenaamstelling plaatsvinden, waarvoor de kosten uitkomen op € 10,40. De kentekenplaat hoeft alleen op de achterzijde te worden gemonteerd en hoeft niet belicht te zijn.

WAM (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)

Op het moment loopt er nog een overleg met de verzekeringsmaatschappijen hoe zij de verplichte vermelding van het kenteken in de WAM gaan oplossen in relatie met een verzamelpolis. Heeft u hierover vragen kijk dan onderaan deze pagina bij het tabblad WA-Verzekering geregistreerd voertuig.

Vragen over de vernieuwende wetgeving

Fedecom de branchevereniging voor mechanisatie- en Landbouwtechniek kreeg hierover het afgelopen jaar veel vragen, want sommige voertuigen zijn juist vrijgesteld van een dergelijke kentekenplicht en anderen niet. Of hoe gaat de gestelde conversiemethode in de praktijk. Om op veel van deze vragen antwoord te geven, ontwikkelde branchevereniging Fedecom de “Beslisboom (keuzeschema) registratie- en kentekenen nieuwe en bestaande voertuigen”. Hier worden vele vragen verduidelijkt welke wegen er bewandeld moeten worden om aan de vernieuwde wetgeving te voldoen.

Keuzeschema landbouwkenteken: nieuwe- en bestaande voertuigen

Keuzeschema landbouwkenteken: nieuwe- en bestaande voertuigen

Zie onderstaand overzichtsschema van Fedecom voor de complete uitleg.

Fedecom heeft naast het overzichtsschema een speciale webpagina in het leven geroepen welke over de kentekenplicht en de benodigde wetgeving handelt. www.fedecom.nl/kenteken

Uitzonderingen registratieplicht

Uiteraard zijn er ook weer uitsluitingen op de registratieplicht en deze zijn:

 • Voertuigen die niet op de openbare weg ( openbare weg is ook ‘’Voor het openbaar verkeer openstaand’’, bv parkeerplaatsen zonder slagboom) komen of mogen komen.
 • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken onder de 750 kg.
 • Mobiele machines en trekkers met een constructie snelheid < 6 km/h
 • Heftrucks met een breedte < 130 cm. Deze mogen voorzien zijn van een trekinrichting, maar er mogen geen aanhangwagens aan gekoppeld zijn.
 • Fruittreintjes in de periode van 1 juli t/m 30 november
 • Meeneemheftrucks
 • Voertuigen die niet harder gaan dan 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus);
 • Eén-assige motorrijtuigen;
 • Walsen
 • Voertuigen smaller dan 130 centimeter
 • Voertuigen zonder trekinrichting die gebruikt worden voor één van de volgende activiteiten:
  • maaien;
  • onkruid bestrijden;
  • vegen;
  • sneeuw ruimen;
  • gladheid bestrijden;
  • hondenpoep verzamelen.

Vragen APK-plicht- en Tractor kenteken landbouwvoertuigen

Meer informatie is te vinden via Rijksdienst Wegverkeer (RDW) op hun speciale website voor registratie landbouwvoertuigen: www.rdw.nl/registreren of Telefonische informatie Tel: 088 008 74 47 (lokaal tarief). Of via het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel welke vragen over wetten en regels kunnen beantwoorden Tel: 088 042 44 00.

Of via Fedecom de branchevereniging voor mechanisatie- en Landbouwtechniek welke alle vragen over de nieuwe regelgeving nog eens heeft opgesplitst www.fedecom.nl/kenteken

Ook via de nieuwe website van het Kentekenloket komt u er gemakkelijk achter en wordt u geïnformeerd waar u uw voertuig kunt registreren en waar u de kentekenplaten kunt aanvragen.

Nieuwe website Kentekenloket & Landbouwkenteken

Foto: Nieuwe website Kentekenloket & Landbouwkenteken.

Meer informatie op hun speciale website www.landbouwkentekenplaat.nl

Voorbeeldschema RDW kentekenregistratie aanmelden

Hier vind u een compleet voorbeeld van het te doorlopen stappenplan om uw landbouwvoertuig te registreren.

Alle stappen worden met duidelijke uitleg weergegeven.

Overzicht meestgestelde vragen Registratie Tractorkenteken- en APK-plicht

A - Wetgeving geld voor...

Landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 6 km/u en deelnemen in het verkeer moeten zich registreren in het kentekenregister.

 • LBT – landbouw- en bosbouwtractoren (geld ook voor historische LBT)
 • MMBS – motorrijtuigen met beperkte snelheid
 • MM – mobiele machines (nieuwe categorie)
 • LBTA – verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens
 • Getrokken voertuigen boven 750 kg die in combinatie met tractor harder dan 25 kilometer per uur rijden
Aanhangwagens/Woonwagens
 • Landbouwaanhangwagens of VGA (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) moeten alleen geregistreerd worden als deze geremd zijn en harder mogen dan 25 km/uur. Zonder registratie mag er maar tot 25 km/uur mee gereden worden.
 • Alle (land)aanhangwagens die vanaf 1 januari 2021 nieuw en ongebruikt op de openbare weg gaan komen moeten geregistreerd worden en een kentekenplaat voeren. In de conversie (voor het eerst op de openbare weg voor 1 januari 2021 gelden wat andere regels. Is de max. constructiesnelheid lager dan 25 km/h dan hoeft de aanhangwagen/woonwagen niet geregistreerd te worden. Daarboven wel.
 • APK-plicht gaat uitsluitend gelden voor snelle trekkers op wielen. Dus niet voor aanhangwagens.
 • Aanhangwagens met een toegestane max. tot 750kg zijn niet registratie- en kentekenplaat plichtig (geldt voor zowel snelverkeer als langzaam verkeer).
 • Een oude vrachtwagen aanhanger moet sowieso al gekentekend zijn en geregistreerd staan als voertuig categorie O. Deze voertuigen zijn mogelijk al APK plichtig als O-categorie. Het maakt niet uit of je die achter een vrachtwagen of een trekker hangt. Let op: aanhangwagens van de categorie R of S zijn straks niet APK=plichtig. En als de vrachtwagen aanhangwagen van de categorie O ouder is dan 50 jaar ook niet vanaf 1 januari 2021.
 • Een vrachtwagen aanhanger die is afgemeld bij de RDW om gebruikt te worden en niet aan de regels voor vracht verkeer hoeft te voldoen voor langzaam verkeer, bestaat niet meer voor de RDW. Als je in de conversie VIN-nummer en merk gaat opgeven kan het zijn dat de systemen dit voertuig herkennen en dat er vragen gesteld gaan worden. Op zich is vervolgens registreren als aanhangwagen van de categorie R (landbouwaanhangwagen geen probleem). Hij moet gewoon voldoen aan de permanente eisen van een landbouwaanhangwagen (Hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen).
APK Keuringplicht
 • De APK gaat gelden voor snelle landbouwtrekkers op wielen die harder kunnen dan 40km/h volgens de Europese richtlijnen. In hoeverre in de toekomst de APK ook zou gaan gelden voor andere trekkers is niet bekend. Overigens geldt er geen APK-verplichting voor voertuigen die met ingang van DET (Datum Eerste toelating) 1 januari 2021 ouder zijn dan 50 jaar.
APK Vrijstelling
 • Een tractor met een constructiesnelheid onder de 40 km/h is vrijgesteld van de APK plicht ook na 2021. Voertuigen die met ingang van 1 januari 2021 ouder zijn dan 50 jaar zijn eveneens vrijgesteld van de APK-verplichting.
 • APK-plicht gaat uitsluitend gelden voor snelle trekkers op wielen. Dus niet voor aanhangwagens.
Dubbel lucht
 • Bij werken met meerdere spoorbreedtes zoals 1.5 meter 1.8 meter en 2.25 meter of wel dubbellucht wordt in de typegoedkeuring de breedte van het voertuig opgegeven. Die kan eventueel variabel zijn. Dubbel lucht kan gewoon gemonteerd worden. Zolang de maximale breedte niet overschreden wordt.
Kenteken
 • Wanneer u harder wilt rijden dan 25 km/uur (met voertuigen waarmee dit kan) moet meteen een kentekenplaat gemonteerd worden. Anders hoeft u pas in 2025 een kentekenplaat te monteren.
 • Nadat u na de registratie de bescheiden thuisgestuurd heeft gekregen kunt u bij een erkende platenhandelaar een kentekenplaat bestellen om deze alleen achterop het voertuig te plaatsen. Kentekenplaatverlichting is niet verplicht.
 • In het buitenland zoals België en Duitsland is een kentekenplaat zowel voor als achter verplicht! Als u de gele plaat gebruikt kunt u er slechts één kopen (en die moet achterop). In dit geval moet u een witte volgplaat voorop monteren (met kentekennummer gelijk aan de gele plaat). Als u de donkerblauwe plaat gebruikt, kunt u een tweede donkerblauwe plaat aanschaffen.
Kenteken: blauwe plaat
 • Voertuigen met bouwjaar met DET ((Datum Eerste toelating) voor 1 januari 1978 hebben de mogelijkheid hebben een blauwe kentekenplaat te voeren.
 • Alleen als het om een GV-kenteken gaat is het mogelijk Tractoren voor 1978 met de gele GAIK kentekenplaten om te ruilen tegen blauwe kentekenplaten.
 • In het buitenland zoals België en Duitsland is een kentekenplaat zowel voor als achter verplicht waarvoor u een tweede donkerblauwe plaat kunt aanschaffen. Als u de gele plaat gebruikt kunt u er slechts één kopen (en die moet achterop). In dit geval moet u een witte volgplaat voorop monteren (met kentekennummer gelijk aan de gele plaat).
 • We adviseren om de afgeknotte driehoek te handhaven omdat de blauwe kentekenplaat niet reflecterend is en slecht opvalt in het duister.
 • Voor de donkerblauwe kleur (alleen van voor 1978) is er een afwijkende maat. In de regelgeving staan meerdere opties voor donkerblauwe kentekenplaten, maar de kentekenplaatfabrikanten verstrekken de volgende drie donkerblauwe kentekenplaten voor (land)bouwvoertuigen:
  • Lange model : 44,5 x 10,5 cm
  • Rechthoekig model: 27,5 x 19,5 cm
  • Motor model : 14,5 x 20/21 cm
Kenteken: combinaties tractor/aanhanger

Kenteken combinaties agrarische sector

 • TBB-01-B – eerste kenteken landbouwvoertuig
 • LBB-01-B – eerste kenteken land- en bosbouwaanhangwagen
Kenteken: formaten
 • Er mogen voor oldtimer tractoren de normale rechthoekige en vierkante kentekenplaat alsmede de kleinere vierkante plaat t.b.v. motoren worden gemaakt. Amerikaanse kentekenplaten zijn in principe nooit toegestaan behalve wanneer dit op het kentekenbewijs vermeld is. Dat wordt er uitsluitend op gezet wanneer er niet voldoende ruimte is voor de officiële Nederlandse kentekenplaat.
 • Binnen de keuzemogelijkheden die er zijn bepaald de eigenaar welk formaat hij nodig heeft.
 • Nadat u het bescheid thuis hebt gekregen kunt u bij een erkende platenhandelaar een kentekenplaat bestellen ( slecht 1 stuk → hoeft alleen achterop het voertuig). Je mag op de trekker drie modellen plaatsen, nl:
  • de lange (520×110 mm)
  • vierkante (340×210 mm)
  • model motorfietsen (210×143 mm)
 • Voertuigen met bouwjaar met DET (Datum Eerste toelating) voor 1 januari 1978 hebben de mogelijkheid hebben een blauwe kentekenplaat te voeren.
 • Voor de donkerblauwe kleur (alleen van voor 1978) is er een afwijkende maat. In de regelgeving staan meerdere opties voor donkerblauwe kentekenplaten, maar de kentekenplaatfabrikanten verstrekken de volgende drie donkerblauwe kentekenplaten voor (land)bouwvoertuigen:
  • Lange model : 44,5 x 10,5 cm
  • Rechthoekig model: 27,5 x 19,5 cm
  • Motor model : 14,5 x 20/21 cm
Kenteken: GV
 • Bij een GV kenteken hoeft alleen nog de tenaamstelling plaatsvinden.
 • Een GV kenteken is voorheen nooit op naam gesteld dus het GV-kenteken hoort bij het voertuig. Tijdens de conversie wordt het voertuig pas voor het eerst officieel te naam gesteld.
Kenteken: linnen voor 1952
 • De linnen kentekenplaat mag niet gebruikt worden. Elk voertuig dat voer registratie aangeboden wordt krijgt een nieuw kenteken. Voor trekkers beging dit met TBB-………… Als het linnen kenteken een GV-kenteken is kan in principe het kentekennummer blijven bestaan. De linnen kentekenplaat moet wel vervangen worden door een GAIK-plaat (geel met een blauw vlakje) of eventueel een blauwe plaat als de DET (Datum Eerste toelating) van voor 1 januari 1978 is.
Kenteken: registratiekosten
 • Eerste kentekenregistratie: Direct na het aanmelden moet u gelijktijdig het verschuldigd bedrag € 18,- overmaken.
 • GV kenteken - De 20.000 LBT (landbouw- en bosbouwtractoren) in het grensgebied die nu al voorzien zijn van een GV-kenteken moet enkel nog de tenaamstelling plaatsvinden, waarvoor de kosten uitkomen op € 10,40. De kentekenplaat hoeft alleen op de achterzijde te worden gemonteerd en hoeft niet belicht te zijn.
Kenteken: vervanger reflecterende driehoek
 • Je kunt je oldtimer direct na 1 januari 2021 laten registreren. Je kunt ook meteen een kentekenplaat bevestigen. Vanaf 1 januari 2025 wordt dat toch verplicht. Als er een retro reflecterende kentekenplaat bevestigd is, is een afgeknotte driehoek niet meer verplicht.
Kentekenplicht
 • Oldtimers moeten voor 1 januari 2022 (dus tijdens de conversie) geregistreerd worden. In een aantal gevallen hoeven ze pas vanaf 1 januari 2025 een kentekenplaat te voeren.
Kentekenplicht: vanaf 2025 voor alle voertuiten
 • Als het bestaande tractoren zijn dan kun je die het beste in de conversie periode registreren. Als je dat na 31 december 2021 nog zou willen dan moeten de voertuigen bij de RDW aangeboden worden voor een goedkeuring. Wil je met de trekkers sneller rijden dan 25 km/h dan moet je direct na de registratie al een kentekenplaat voeren. Alleen als je niet sneller gaat rijden dan 25 km/h kun je het voeren van een kentekenplaat nog uitstellen tot 1 januari 2025. Andersom geldt dus ook: geen gele kentekenplaat dan mag je niet sneller rijden dan 25 km/h.
 • Registreren in de conversie kan alleen maar administratief in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Daarna moet een voertuig van voor 1 januari 2021 gekeurd worden door de RDW. In een aantal gevallen hoeft de kentekenplaat pas bevestigd te worden vanaf 1 januari 2025.
 • Er zijn geen verschillen tussen hobby voertuigen en beroep vanaf 2025 geld voor iedereen de kentekenplicht.
Keuring/vrijstelling: geen fysieke schouw

Bestaande voertuigen kunnen tot januari 2022 zonder keuring een kenteken aanvragen. Na deze datum wordt de aanvraag een stuk duurder en geld voor bestaande- en ingevoerde landbouwvoertuigen een verplichte inspectie bij een RDW-keuringsstation.

 • Tijdens de conversieperiode t/n 31 december 2021 worden de voertuigen niet geschouwd door de RDW. Tenzij er bij het controleren van de gegevens vragen ontstaan over het voertuig of de identiteit van het voertuig.
 • Registreren in de conversie kan alleen maar administratief in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Daarna moet een voertuig van voor 1 januari 2021 gekeurd worden door de RDW. In een aantal gevallen hoeft de kentekenplaat pas bevestigd te worden vanaf 1 januari 2025.
MMBS terug keuren
 • De MMBS (motorrijtuigen met beperkte snelheid) is alleen tijdens in de conversieperiode te registreren. Daarna moet het voertuig als MM (Mobiele Machine) geregistreerd worden. Alles wat niet binnen de definitie MM past, kan dan niet meer geregistreerd worden. MM zijn graafmachines, shovels, combines etc. Dus SRV-wagens, begrensde personenauto’s en - vrachtwagens tijdens conversie als MMBS registreren!
 • Bestelauto om keuren naar mmbs is na 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Het is wel toegestaan met de bestelauto te blijven rijden door te registreren in de conversieperiode.
 • Tot 1 januari 2021 kon dit zogenaamde terug keuren nog. Voertuig werd dan een MMBS en moest voldoen aan de permanente eisen voor een MMBS. In de conversie kunnen deze voertuigen gewoon geregistreerd worden zonder dat ze gekeurd hoeven worden. Vanaf 1 januari 2021 kunnen voertuigen niet meer terug gekeurd worden naar MMBS. Dan zal voor deze militaire voertuigen een andere voertuig categorie gekozen moeten worden om ermee op de openbare weg te gaan rijden.
Museumcollectie: schorsen of niet registreren
 • Als je er zeker van bent dat de voertuigen nooit op de openbare weg gaan komen zou je kunnen overwegen om ze niet te registreren. Maar dan kan later voor extra kosten zorgen als dit mocht veranderen. De enige andere manier is schorsen. Let daarbij op de zogenaamde verzamelaarsregeling schorsen.
 • Je kunt ze registreren tijdens de conversieperiode en schorsen als je er niet mee rijdt.
Petroleum
 • Voor registratie bij de RDW kan geen petroleum als brandstof aangemeld worden. Voor een trekker op betreffende brandstof is het belangrijk op welke manier deze ontbrandt. Als de brandstof door een ontsteking (bougie) ontbrandt moet er benzine worden ingevuld. Wanneer deze door compressie ontbrandt, dan moet je diesel invullen.
Registratie: benodigde gegevens
 • Naam, Adres, Woonplaats gegevens aanvrager
 • BSN nummer (nog niet zeker)
 • Merk- en Handelsbenaming
 • Type (komt nog nader uitleg of type – handelsbenaming hetzelfde is of niet)
 • Europese voertuigcategorie, Nationale voertuigsoort (indien MMBS)
 • Bouwjaar (voor mogelijke afgifte historische kentekenplaat)
 • Brandstof (maximaal twee soorten)
 • Maximum constructiesnelheid
 • VIN – voertuigidentificatienummer (Heeft u hierover vragen kijk dan onderaan deze pagina bij het tabblad VIN-nummer)
 • Vermelding is voertuig is voorzien van een GV kentekenplaat Ja/Nee
 • Foto typeplaatje verplicht: met ingang van 21 juni moet een aanvrager een foto van het typeplaatje toevoegen als die een trekker, een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) of door deze voertuigen getrokken materieel registreert. Dat heeft de RDW bekendgemaakt. Het toevoegen van een foto van het typeplaatje met daarop het duidelijk leesbare Voertuig Identificatie Nummer (VIN) is verplicht vanaf 21 juni. Staat het VIN niet op het typeplaatje, dan moet er een foto van het VIN toegevoegd worden.
Registratie: foto typeplaatje verplicht (per 21 juni 2021)
 • Met ingang van 21 juni moet een aanvrager een foto van het typeplaatje toevoegen als die een trekker, een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) of door deze voertuigen getrokken materieel registreert. Dat heeft de RDW bekendgemaakt. Het toevoegen van een foto van het typeplaatje met daarop het duidelijk leesbare Voertuig Identificatie Nummer (VIN) is verplicht vanaf 21 juni. Staat het VIN niet op het typeplaatje, dan moet er een foto van het VIN toegevoegd worden.
Registratie: gedemonteerd voertuig
 • Als een voertuig gedemonteerd is om opgeknapt te worden (de diverse onderdelen zijn aanwezig en je weet wat voor voertuig het gaat worden) en je hebt een VIN-nummer in het chassis dan kan dat en is zelfs aan te bevelen. Na de conversie periode moet het voertuig voor registratie gekeurd worden. Tijdens de registratie wordt het voertuig in principe niet gezien en gekeurd door de RDW. Voertuig moet wel na revisie of opknapbeurt aan de permanente eisen voldoen. De handhaver kan hierop toezien als het voertuig later op de openbare weg komt.
Registratie: meerdere voertuigen
 • Het is momenteel nog niet mogelijk om meerdere tractoren in een keer te registreren dus in principe gaat het 1 voor 1. In de loop van het eerste kwartaal komt er wel een mogelijkheid om meer dan 25 voertuigen tegelijkertijd te registreren. Maar die mogelijkheid is er momenteel nog niet.
 • In de loop van 2021 komt er een mogelijkheid grote aantallen voertuigen in één keer te registreren, dus met één inlog en één betaling. De gegevens moeten via een Excel-sheet aangeleverd worden en geld vanaf 25 voertuigen. Dit scheelt heel veel tijd en werk, dus even wachten is zinvol.
Restauratieobjecten

Ook restauratieobjecten kunt u registreren. Zorg er wel voor dat tijdens restauratie het VIN aanwezig en leesbaar blijft!

Schorsen Voertuigen
 • Kan meteen na de registratie als de kentekencard in het bezit is.
Snelgang
 • Het gaat om de maximale constructiesnelheid van het voertuig. Ofwel hoe hard mag en kan het voertuig (volgens de fabrikant rijden). In welke snelheid of stand van de aandrijving dit gebeurt is niet van belang
Tractoren op IJzer
 • Tractoren met ijzeren wielen of ijzeren rupsen, welke geen gebruik maken van de openbare weg, hoeven niet geregistreerd te worden als ze maar nooit op de openbare weg komen.
Vrijstelling kentekenregistratie

Uiteraard zijn er ook weer uitsluitingen op de registratieplicht en deze zijn:

 • Voertuigen die niet op de openbare weg ( openbare weg is ook ‘’Voor het openbaar verkeer openstaand’’, bv parkeerplaatsen zonder slagboom) komen of mogen komen.
 • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken onder de 750 kg.
 • Mobiele machines en trekkers met een constructie snelheid < 6 km/h
 • Heftrucks met een breedte < 130 cm. Deze mogen voorzien zijn van een trekinrichting, maar er mogen geen aanhangwagens aan gekoppeld zijn.
 • Fruittreintjes in de periode van 1 juli t/m 30 november.
 • Meeneemheftrucks.
 • Voertuigen die niet harder gaan dan 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus);
 • Eén-assige motorrijtuigen;
 • Walsen
 • Voertuigen smaller dan 130 centimeter.
 • Voertuigen zonder trekinrichting die gebruikt worden voor één van de volgende activiteiten:
  • maaien;
  • onkruid bestrijden;
  • vegen;
  • sneeuw ruimen;
  • gladheid bestrijden;
  • hondenpoep verzamelen.
VIN-nummer

VIN is het Voertuig Identificatie Nummer. Dit is een uniek nummer bestaande uit letters en cijfers. Hiermee wordt het voertuig geïdentificeerd. De fabrikant heeft dit nummer ergens op het voertuig ingeslagen. Dit kan als chassisnummer of machinenummer etc. Vaak staat het VIN ook op het typeplaatje.

VIN-nummer: gegevens

Indien u voor de registratie over onvoldoende informatie beschikt heeft de Fehamec, de federatie voor de historische agrarische mechanisatie de nodige gegevens voor u verzameld. Stel uw vragen overigens gerust via het speciale emailadres van de Fehamec kentekenfehamec@gmail.com.

» Documentatielijst kentekenregistratie
» Technische specificatie Ferguson
» Technische specificatie Fordson
» Technische specificatie Hanomag
» Technische specificatie International - Mc Cormick - Farmall
» International 523-553-624-724-824
» International 554-644-744-844
» International 1255-1455
» McCormick 323-423
» McCormick SFC

VIN-nummer: vragen
 • Als bij een voertuig het chassisnummer/VIN nummer (typeplaatje) niet leesbaar of aanwezig is, gebruik dan het nummer dat ingeslagen staat in het chassis anders laat een nieuw VIN-nummer inslaan door de RDW. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust via het speciale emailadres van de Fehamec, de federatie voor de historische agrarische mechanisatie kentekenfehamec@gmail.com.
 • Ook bij een zelfbouw aanhanger voor het laden van tractoren zonder serienummer VIN-nummer laten inslaan door RDW.
 • Soms is het verschil tussen type en handelsbenaming moeilijk te maken. Maar let bij het invullen ook op de extra info die hierover vermeld staat bij het infoblokje. Maak gewoon een logische keuze bij het bouwjaar. Buiten de bouwperiode een datum kiezen valt in elk geval op.
 • Vooral het vinden van de VIN kan bij bepaalde trekkers op problemen stuiten. Doch zonder VIN is geen registratie mogelijk (bij een GV kenteken is dit al bekend). Op het moment geven al veel leden hun locatie van het typeplaatje en het bijbehorend registratienummer door aan de Fehamec. Zij gaan deze gegevens verzamelen en kunnen u dan eventueel zeggen waar u moet zoeken. Ook is in veel gevallen het typeplaatje niet aanwezig maar wel een registratienummer. De databank zou u eventueel kunnen zeggen of dit bij uw merk en type het “juiste” nummer is. Ook het bouwjaar van het merk en type wordt in de databank opgeslagen. Geef gaarne ook uw gegevens door via: kentekenfehamec@gmail.com, zodat wij een ander kunnen helpen bij het zoeken.
 • De Fehamec heeft een databank m.b.t. de kentekens verzameld en kan u misschien aan het juiste nummer helpen. Zijn kunnen hier ook zien wat er ontbreekt. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met het speciale emailadres kentekenfehamec@gmail.com. Tevens verzoeken zij u vriendelijk om hier ook uw kennis te delen van het "ontbrekende of aanvulling" op tractormerken en/of types door te geven op het zelfde emailadres, zodat wij ook andere hobbyisten weer vooruit kunnen helpen.
WAM-Verzekering geregistreerd voertuig
 • WAM staat voor “Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen” en is in principe voor elk voertuig verplicht, maar u kunt de voertuigen die u niet gebruikt schorsen via de RDW. Als u het voertuig niet verzekerd heeft, vergeet niet te schorsen want de boete voor niet WAM-verzekerd zijn is veel hoger dan het schorsingsbedrag.
 • WAM-Verzekering geldt nu al voor alle motorvoertuigen, alleen nu is het vaak een bedrijfsverzekering. Na registratie moet het voertuig op kenteken verzekerd worden. Na ontvangst van de nieuwe kentekencard moeten het kenteken en de meldcode doorgegeven worden aan de verzekeraar.
 • Voor alle informatie over het verzekeren van uw oldtimertractor kunt u terecht bij deze website www.oldtimers-verzekeren.nl.
 • Elk geregistreerd landbouwvoertuig is WAM-plichtig. De controle op de WAM-verzekeringsplicht loopt straks via het kenteken en gebeurt via een periodieke registercontrole. Tractoren die nooit van het erf af komen hoeven niet geregistreerd te worden en geen kenteken te voeren. Wij adviseren daarentegen wel om deze voertuigen te verzekeren. Het werk- en verkeersrisico is immers altijd aanwezig.
Z - Vragen APK-plicht- en Tractor kenteken

Meer informatie is te vinden via de RDW

Ondernemersplein Kamer van Koophandel over wetten en regels

 • 088 042 44 00

Fehamec gegevens over vragen Historische Agrarische voertuigen

Fedecom de branchevereniging voor mechanisatie- en Landbouwtechniek

Kentekenloket

Via de website van het Kentekenloket komt u er gemakkelijk achter waar u uw voertuig kunt registreren en waar u de kentekenplaten kunt aanvragen.

FEHAC

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) heeft een aantal films online gezet met extra informatie over de Guldner, Deutz, Trein, Enthoven, Unimog en het Instructievoertuig.

• Actuele berichtgeving Federatie Fehamec

Volg de actuele nieuwsberichten van belangenbehartiger Fehamec (Historische Agrarische Mechanisatie) over de APK- en Kentekenplicht.

» Lees hier meer…