Euro 7-norm op termijn streep door verbrandingsmotor

Teken de PETITIE tegen de Euro 7-norm

Als de vernieuwde Europese regelgeving in praktijk wordt gebracht, zal de Euro 7-norm het einde van verbrandingsmotoren betekenen. Hiermee komen ook alle oldtimer tractoren in het gedrang. Dus teken de petitie…!!!

Duitse branchevereniging VDA in geweer tegen Euro 7-norm

Als de vernieuwde Europese regelgeving volgens het huidige concept in praktijk wordt gebracht, zal de Euro 7-uitstootnorm het einde van verbrandingsmotoren betekenen, zo meent de Duitse branchevereniging VDA (Verband der Automobilindustrie).

Euro 7-norm zet op termijn streep door verbrandingsmotor

Foto: Petitie: Euro 7-norm zet op termijn streep door verbrandingsmotor.

De Europese Unie wil in versneld tempo de uitstoot van nieuwe auto’s terugdringen. Daartoe wordt er gewerkt aan de nieuwe Euro 7-emissienorm, welke zich momenteel nog in een ontwerpfase bevindt en wordt waarschijnlijk pas rond 2025 ingevoerd.

“De commissie wil bepalen dat een voertuig in de toekomst in elke rijsituatie nagenoeg emissievrij moet blijven. Dat is technisch onmogelijk en dat weet iedereen.” Vandaar dus ook hun vrees dat de norm ertoe leidt dat merken gedwongen de verbrandingsmotor uit moeten zwaaien.

Onder meer het tempo waarin het laadnetwerk in Europa wordt uitgebreid strookt volgens de VDA niet met een dermate vroeg einde van de verbrandingsmotor. Zij pleiten er dan ook voor dat de EU zich juist meer richt op de ontwikkeling van nieuwe synthetische brandstoffen, maar ook waterstoftechnologie.

De huidige Euro 6-norm werd gelanceerd in 2014 en heeft sindsdien verschillende wijzigingen ondergaan. In opmars naar de Euro 7-norm werd deze begin dit jaar opgeschaald naar fase 6d Full.

België koploper naar Euro 7-norm

In België is het Waalse gewest momenteel aanvoerder in de nieuwe plannen en wil men reeds per 2023 alle classic voertuigen verbieden waaronder ook de oldtimer tractoren. Ook in Vlaanderen zijn dergelijke maatregelen in ontwikkeling.

Petitie stop de Euro 7-norm

De Automobilclub von Deutschland e.v. is inmiddels een petitie gestart om een duidelijk tegengeluid te laten horen. Zij roept iedereen op deze petitie te tekenen en te delen.

Teken de Petitie

Deze petitie draagt bij aan het behoudt van onze hobby, waarbij het belangrijk is om een duidelijk en goed beargumenteerd schrijven toe te voegen om de ernst van de situatie te benadrukken.

• Actuele berichtgeving Federatie Fehamec

Volg de actuele nieuwsberichten van belangenbehartiger Fehamec (Historische Agrarische Mechanisatie) over de APK- en Kentekenplicht.

» Lees hier meer…