Aanmelden registratie- en kentekenplicht medio okt 2020!

In de eerste heft van dit jaar hebben zowel de Tweede als de Eerste Kamer definitief groen licht gegeven voor de invoering van het Tractorkenteken welke rond de zomer van 2021 definitief zal worden ingevoerd.

Aanmelden registratie- en kentekenplicht medio okt 2020!

Foto: Aanmelden registratie- en kentekenplicht medio okt 2020!

In de aanloop naar deze vernieuwende wetgeving werden tijdens de plenaire vergaderingen de volgende speerpunten door beide kamers behandeld

 • Invoeren kenteken op landbouwtrekkers
 • Invoeren APK plicht voor snelle trekker
 • Verhogen van de snelheid van 25 naar 40 km per uur
De richtlijnen gelden voor onderstaande voertuigen
 • LBT – landbouw- en bosbouwtractoren (geld ook voor historische LBT)
 • MMBS – motorrijtuigen met beperkte snelheid
 • MM – mobiele machines
 • LBTA – verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens

Voor vernoemde landbouwvoertuigen zijn onder de volgende voorwaarden twee richtlijnen vastgesteld

1. Registratieplicht
De kentekenplicht geld voor gemotoriseerde landbouwvoertuigen die op de openbare weg harder rijden dan 6 km/u. Getrokken landbouwvoertuigen VGA (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) moeten alleen geregistreerd worden als deze geremd zijn en harder mogen dan 25 km/u.

2. Vrijstelling
Landbouwvoertuiten met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 6 km per uur (dus zijn uitgezonderd voor het T-rijbewijs) zijn vrijgesteld van registratie en kentekenplicht.

MMBS en MM, niet breder dan 130 cm. Met een hefinrichting aan de voorzijde ( niet zijnde een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk) , dat zelfstandig voor los- en laadactiviteiten kan worden ingezet. Mag wel voorzien zijn van een koppelinrichting, maar mogen op de openbare weg geen LBTA voortbewegen.

LBT, MMBS en MM met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur. Deze moeten op de openbare weg zijn voorzien van een witte volgplaat. Dit mag een volgplaat behorend bij één der LBT van de houder zijn.

Aanmelden registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen harder dan 6 km/u

Deze zal waarschijnlijk plaatsvinden van 1 oktober 2020 tot 1 mei 2021 maar hierover wordt u als belanghebbenden nog tijdig geïnformeerd. In de conversie periode moeten alle trekkers (LBT) en mobiele machines (MM) die sneller gaan dan 6 km/uur (LBTA) worden geregistreerd.

Aanmelden registratie- en kentekenplicht VGA harder dan 25 km/u

Getrokken landbouwvoertuigen VGA (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) moeten alleen geregistreerd worden als deze geremd zijn en harder mogen dan 25 km/u.

“Attentie” registreer op tijd…!

Bij de invoering van de registratieplicht van bestaande voertuigen zal géén controle voor de toelating tot het verkeer op de openbare weg plaatsvinden, dus geen fysieke schouw.

Let op: Want na de vernoemde periode van 1 mei 2021 moet het voertuig ter keuring worden aangeboden bij de RDW om de uiteindelijke registratie en kentekenplaat de verkrijgen.

Dus “laat al uw in aanmerking komend materiaal voor deze datum registreren…! Als je er niet mee op de openbare weg komt kan de aanschaf van de plaat altijd nog. Bij verkoop na de conversieperiode heb je dan geen problemen”.

Registratie gegevens

Om de z.g. registratie (conversie) mogelijk te maken zal de RDW een digitaal portaal ontwikkelen via E-erkenning en DigidD maar een papierenaanvraag blijft ook mogelijk. Hierbij worden de gegevens gecontroleerd en bepaald of deze binnen de gestelde kaders mag worden verwerkt.

De volgende gegevens moeten tijdens het conversietraject worden aangeleverd DET (datum eerste toelating)

 • VIN – voertuigidentificatienummer
 • Merk – type ( indien bekend)
 • Handelsbenaming
 • Europese voertuigcategorie, Nationale voertuigsoort ( indien MMBS)
 • Bouwjaar ( voor mogelijke afgifte historische kentekenplaat)
 • Maximum constructiesnelheid
 • Brandstof ( Maximaal twee)
 • Vermelding is voertuig is voorzien van een GV kentekenplaat

GV Kenteken

LBT met een GV kenteken zijn reeds geregistreerd en hier moet enkel nog de tenaamstelling plaatsvinden die zowel digitaal als schriftelijk bij het RDW kan worden toegevoegd. De kentekenplaat hoeft alleen op de achterzijde te worden gemonteerd en hoeft niet belicht te zijn.

Kosten/Voorwaarden Kentekenregistratie

 • Het registreren kan geheel digitaal gebeuren en er volgt geen schouw. De kosten bedragen € 7,90 voor de registratie en € 10,10 voor de tenaamstelling, dus totaal € 18,00 per voertuig.
 • Indien u in het bezit bent van een GV kenteken, moet deze enkel in deze periode te naam worden gesteld, kosten € 10,10. Dit GV kenteken behoudt u en u bent klaar..
 • Tot en met 31 december 2024 zijn de oldtimers, als u op de openbare weg wilt rijden, uitgezonderd om zichtbaar een kentekenplaat ( kosten € 12 ) te monteren ( artikel III, eerste lid, laatste alinea, van de ingediende wetswijziging).
 • Indien u sneller wilt rijden dan 25 km/uur of de grens wilt oversteken moet u op dat moment ( na de conversieperiode) al een kentekenplaat monteren.
 • Op Oldtimers voor 1978 mag een blauwe plaat, in diverse maten, worden gemonteerd.
 • De afgeknotte driehoek is niet meer verplicht, maar misschien nog wel wenselijk om de drukke “burgers” erop te attenderen dat wij langzaam verkeer zijn.
 • Er zal geen wegenbelasting worden geheven. Staat expliciet in deze wetswijziging genoemd.
 • Er komt geen APK voor oldtimers van voor 1978.
 • Het registratienummer is tevens het nummer op de aan te schaffen kentekenplaat.
 • Bestaande MMBS kunnen weer worden terug gebouw of worden afgevoerd naar de schroothoop.

Registratieplicht verzekering

Verzekeringstechnisch wijzigt er niets door de registratieplicht, alleen na de invoering van het kenteken moet de verzekeringsplicht “op het kenteken” plaats gaan vinden. Op eventuele verzamelpolissen van oldtimers moet het kenteken individueel worden vermeld. Deze worden vervolgens weergegeven in het WAM-register. Op kentekenniveau kan dan worden bekeken of het betreffende voertuig WA verzekerd is. U hoeft het verzekeringspapiertje nadat het kenteken is gemonteerd dan niet steeds mee te nemen.

Fehamec in overleg met verzekeraars

Binnen de Fehamec (Federatie Historische Agrarische Mechanisatie) zijn ze met diverse verzekeringsmaatschappijen in onderhandeling om in wederzijds overleg gestalte te geven aan de nieuwe manier van het individueel benoemen van de oldtimers binnen de verzamelpolis.

Aanvullende informatie

Het Ministerie en RDW is verzocht om het eind dit jaar mogelijk te maken om voor bedrijven via E-erkenning en particulieren met DigidD in te loggen, zodat het voor een ieder mogelijk is om een oldtimer trekker digitaal te registreren. Maar een papierenaanvraag blijft uiteraard ook mogelijk.

Meer informatie is te vinden via Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
Website: www.rdw.nl of Telefonische informatie Tel: 088 008 74 47 (lokaal tarief).