APK-plicht en Tractor kenteken voor snelle trekkers

Er kom een periodieke keuring voor trekkers met een maximumsnelheid boven de 40 kilometer per uur. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

APK-plicht en Tractorkenteken voor snelle trekkers

Foto: APK-plicht en Tractorkenteken voor snelle trekkers per 2020.

De aanleiding hiervoor is de Europese APK-plicht voor snelle tractoren die al geldt vanaf mei 2018. Verder wordt de kentekenplicht uitgebreid voor gemotoriseerde voertuigen die op de openbare weg harder rijden dan 6 kilometer per uur. LTO Nederland en Cumela zijn blij met het wetsvoorstel voor aanpassing van regels voor landbouwvoertuigen.

De wijziging van de Wegenverkeerswet gaat naar verwachting in op 1 oktober 2019 maar is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

Wat veranderd er wanneer de voorstellen worden aangenomen

Kentekenplicht voor landbouwvoertuigen

Uitbreiding kentekenplicht voor gemotoriseerde voertuigen die op de openbare weg harder rijden dan 6 kilometer per uur. Getrokken landbouwvoertuigen VGA (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) moeten alleen geregistreerd worden als deze geremd zijn en harder mogen dan 25 km/u. De uitbreiding gaat gelden voor:

 • LBT – landbouw- en bosbouwtractoren (geld ook voor historische LBT)
 • MMBS – motorrijtuigen met beperkte snelheid
 • MM – mobiele machines
 • LBTA – verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens
 • getrokken voertuigen boven 750 kg die in combinatie met tractor harder dan 25 kilometer per uur rijden

Het ministerie gaat er vanuit dat er 270.000 bestaande trekkers en 150.000 getrokken landbouwvoertuigen moeten worden voorzien van een kentekenplaat.

APK-plicht voor snelle tractoren

Trekkers (voertuigcategorie T), dus een snelle LBT (landbouw- en bosbouw tractoren) met een maximumsnelheid boven de 40 kilometer per uur, moeten periodiek gekeurd worden. Het ministerie gaat er vanuit dat er in Nederland 7.000 APK-plichtige trekkers zijn die eens per 2 jaar gekeurd moeten worden.

Kentekenregistratie

Registratie in het kentekenregister zal bij de RDW gebeuren via een z.g. conversietraject door het aanleveren van gegevens. Hiervoor is een conversieperiode voorgesteld tot 20 mei 2020 waarbij aanvragen moeten worden ingediend voor 1 mei 2020. Dus als uw voertuig een maximumconstructiesnelheid van meer dan 6 km per uur dan moet het na 20 mei 2020 met een kentekenplaat worden gevoerd. Indienen kan pas na goedkeuring van het voorstel tot wijziging.

De volgende gegevens moeten tijdens het conversietraject worden aangeleverd DET (datum eerste toelating):

 • VIN – voertuigidentificatienummer
 • Merk – type ( indien bekend)
 • Handelsbenaming
 • Europese voertuigcategorie, Nationale voertuigsoort ( indien MMBS)
 • Bouwjaar ( voor mogelijke afgifte historische kentekenplaat)
 • Maximum constructiesnelheid
 • Brandstof ( Maximaal twee)
 • Vermelding is voertuig is voorzien van een GV kentekenplaat

Naast de mogelijkheid om de registratie digitaal te laten plaatsvinden, blijft een papierenaanvraag ook mogelijk. Historische LBT (landbouw- en bosbouwtractoren) met bouwjaar voor 1 januari 1978 ( komen in aanmerking voor donkerblauwe historische kentekenplaten).

De 20.000 LBT (landbouw- en bosbouwtractoren) in het grensgebied die nu al voorzien zijn van een GV-kenteken moet enkel nog de tenaamstelling plaatsvinden. De kentekenplaat hoeft alleen op de achterzijde te worden gemonteerd en hoeft niet belicht te zijn.

De specifieke doelstelling van de registratie- en kentekenplicht voor deze voertuigen ligt met name in het regelen van de APK plicht voor de snelle LBT en de snelheidsverhoging tot 40 km per uur te realiseren en om adequaat te kunnen handhaven.

Bij de invoering van de registratieplicht van bestaande voertuigen zal geen controle op de goedkeuring voor de toelating tot het verkeer op de weg plaatsvinden.

Kosten Kentekenregistratie

Bestaande LBT-MMBS en LBTA, registratiekosten € 7,90 en tenaamstelling € 10,10 met een totaal € 18. Voertuigen waarvoor reeds een GV kenteken is afgegeven hoeven niet meer geregistreerd te worden, enkel nog te naam gesteld waarvan de bedragen uitkomen op € 10,10
Prijzen voor de kentekenplaat zijn € 12,00.

Vrijstelling Kentekenregistratie

Bestaande LBTA ( verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens), met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 25 km per uur, hoeven niet te worden geregistreerd. Deze moeten bij gebruik op de openbare weg worden voorzien van een witte volgplaat. Dit mag een volgplaat behorend bij één der LBT van de houder zijn.

Overige uitzonderingen van de registratieverplichting:

 • Voertuigen die zijn uitgezonderd voor het T-rijbewijs.
 • MMBS (motorrijtuigen met beperkte snelheid) en MM (mobiele machines), niet breder dan 130 cm. Met een hefinrichting aan de voorzijde (niet zijnde een verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk) , dat zelfstandig voor los- en laadactiviteiten kan worden ingezet. Mag wel voorzien zijn van een koppelinrichting, maar mogen op de openbare weg geen LBTA voortbewegen.
 • De zogenaamde fruittreintjes uitgezonderd van 1 juli tot en met 30 november van enig jaar.
 • LBT, MMBS en MM met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur.

Behandeling in de Kamer

De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen. Vanwege de Europese APK-plicht, die al vanaf mei 2018 geldt, wil minister Van Nieuwenhuizen de wet zo snel mogelijk invoeren. Als beide Kamers instemmen met het wetsvoorstel, zal de invoering naar verwachting komend najaar zijn.

Meer informatie is te vinden via Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
Website: www.rdw.nl of Telefonische informatie Tel: 088 008 74 47 (lokaal tarief).