Reglement MDD 20-21-22 april 2018

» Voor de goede orde

Reglement MDD 20-21-22 april 2018 • 09-02-2018

 

 • Betreden van het terrein is op eigen risico.

 

 • Het showterrein is op beide dagen geopend van 10.00u tot 18.00u. De deelnemers/marktverkopers dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Deelnemers met losse trekker(s) kunnen op zaterdag/zondag het terrein om 17.00u verlaten. Kampeerders kunnen zondag om 17.00u het terrein verlaten.

 

 • Voor het 1e controlepunt dient iedere deelnemer zich aan de linkerzijden van de weg op te stellen en de aanwijzingen op de borden c.q. instructies van de medewerkers op te volgen.

 

 • Bij aankomst moet elke deelnemer zich melden op het 1e controlepunt. Hier wordt gekeken naar (het aantal) personen, leeftijd van de tractoren en eventuele slaapgelegenheid, waar elektriciteitskabels en brandblusser gecontroleerd worden. De brandblusser moet zijn goedgekeurd volgens de Nederlandse wetgeving.

 

 • Elke deelnemer ontvangt bij aankomst aan het secretariaat een polsbandje en dient deze persoonlijk af te halen. Bandjes verschaffen de deelnemer toegang tot het showterrein. Deelnemers welke niet staan ingeschreven ontvangen géén polsbandje. Let op: voor het kampeerterrein gelden andere polsbandjes; houdt hiermee rekening.

 

 • Deelnemers staan niet op volgorde. Na het verkrijgen van een nummer aan het secretariaat kan er aangesloten worden op het showterrein. Het nummer dient duidelijk zichtbaar geplaatst te worden.

 

 • Bij inlevering van het nummer, krijgt elke deelnemer na afloop een aandenken.

 

 • Showmateriaal moet altijd gelost worden. Zorg voor veilig laden en lossen van de voertuigen en houdt iedereen op veilige afstand.

 

 • Diepladers stallen op een apart aangewezen terrein.

 

 • Het tentoongestelde materiaal dient van vóór 1975 te zijn  en moet zeker 1 dag blijven staan.

 

 • Indien u geen bandje heeft; vraag bij het verlaten om een stempel, zodat U later weer toegang krijgt tot het showterrein.

 

 • Op deze tractorshow hebben wij vaste medewerkers, zowel op het showterrein als op het ploegterrein. De aanwijzingen die zij geven, dienen opgevolgd te worden.

 

 • Tractorchauffeurs moeten 18 jaar of ouder zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs. De eigenaar blijft voor zijn voertuig verantwoordelijk.

 

 • Materiaal dient minimaal WA – verzekerd te zijn; bewijs moet getoond kunnen worden.

 

 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade, ongevallen en of kosten aangericht door personen of voortvloeiende uit overtreding van de wet.

 

 • Alle afrasteringmaterialen zijn van de vereniging en dienen zorgvuldig intact gehouden te worden.

 

 • Op het showterrein wordt alléén stapvoets gereden. Hier wordt streng op toegezien.

 

 • Van 10.00u tot 18.00u kan het ploegterrein gebruikt worden, maar wel op een gepaste manier volgens regels van de organisatie. Diepwoelers zijn niet toegestaan.

 

 • Op het Tractorpulling terrein dienen de regels opgelegd door betreffende medewerker opgevolgd te worden. De trekker dient ten alle tijden WA – verzekerd te zijn. Ook geldig voor deelname aan wedstrijden. Tractorchauffeurs moeten 18 jaar of ouder zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijden.

 

 • Op het Tractorpulling terrein dient de tractor verplicht voorzien te zijn van een steigerbegrenzerm.v. strippen of stangen geschoord.

 

 • Aanspanning aan de sleepwagen dient te geschieden onder de achteras van de tractor.

 

 • Olielekkage is altijd de verantwoording van de deelnemer; matjes en materiaal is hiervoor beschikbaar bij het secretariaat.

 

 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval en dient dit volgens de daarvoor geldende regels af te voeren. Bij het secretariaat zijn vuilniszakken verkrijgbaar.

 

 • Op vrijdag en zaterdagavond wordt het showterrein vanaf 22.00u bewaakt met hondenbewaking. Deze plaats is dan voor iedereen verboden terrein.

 

 • Vrijdagavond, en zaterdagavond is er een feestavond in de tent. Na afloop dient iedereen de gelegenheid te verlaten, via de aangegeven wegen door de organisatie.

 

 • De feesttent is verboden terrein voor kinderen onder de 16 jaar. Alléén gezinnen ‘met kinderen onder begeleiding’ krijgen toegang. Volgens de nieuwe wetgeving geld in deze gelegenheid eveneens een rookverbod en wordt er géén alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar.

 

 • In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

» Reglement overnachtingsplaatsen

Reglement MDD 20-21-22 april 2018 • 09-02-2018

 • Gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden geschiedt op eigen risico.

 

 • Door plaatsgebrek is de Camping NIET meer toegankelijk voor deelnemers wonende binnen de Gemeente Asten…!“

 

 • Het kampeerterrein is met slaapgelegenheid toegankelijk: op vrijdag van 12.00u t/m 22.00u, zaterdagmorgen van 08.00u t/m 12.00u. “ATTENTIE: Volgens dit reglement is het niet mogelijk het kampeerterrein met overnachtingeenheid tussentijds te verlaten.” Zondag om 17.00u kan iedereen vanaf het kampeerterrein vertrekken.

 

 • Volgens de nieuwe wetgeving mag er op camping géén alcohol gedronken worden door personen beneden de 18 jaar.

 

 • Afhankelijk van de opgaven ontvangt iedere overnachtende deelnemer + medepassagier na aankomst in het secretariaat een polsbandje en dient dit persoonlijk af te halen. Dit verschaft de deelnemer toegang tot de Camping. Deelnemers c.q. Kampeerders welke niet staan ingeschreven, ontvangen géén polsbandje. Zowel niet kampeerders als kinderen onder de 16 jaar krijgen géén toegang tot het kampeerterrein. Gezinnen uitgezonderd; hier krijgen kinderen onder begeleiding t/m 12 jaar gratis toegang tot de Camping. Polsbandjes zijn alléén verkrijgbaar bij het Secretariaat.

 

 • Op last van de Brandweer is iedere kampeerder met naam en adres bekend; opgaven van medekampeerders vooraf aanmelden via de achterzijden van het inschrijfformulier.

 

 • Een deelnemer mag maximaal 3 personen per overnachtingplaats meebrengen. (gezinnen uitgezonderd).

 

 • Per overnachtingeenheid is minimaal één goedgekeurde brandblusser VERPLICHT volgens de Nederlandse regelgeving. Deze zijn via het secretariaat verkrijgbaar.

 

 • Op het kampeerterrein zijn bankstellen niet toegestaan.

 

 • Slaapgelegenheid mag alleen bestaan uit “Caravan, Keet of Tent”. (Dus géén voertuigen) “Het materiaal dient netjes toonbaar te zijn”.

 

 • Slaapgelegenheden worden met tractor naar het kampeerterrein gebracht. Verplaatsing van betreffende eenheden met auto is op dit terrein niet toegestaan.

 

 • De afmetingen van de slaapgelegenheid mogen maximaal 10m lang en 2,55m breed zijn.

 

 • Plaatsing van de verblijfseenheden geschiedt op aanwijzing van de organisatie. Deze moeten 3 meter van elkaar staan. De paden dienen 5 meter breed te zijn en te blijven. Al deze maatregelen gelden op last van de brandweer.

 

 • Overnachtingen op de parkeerplaats zijn verboden.
 • Dakterrassen op verblijf c.q. overnachtingeenheden zijn NIET
 • Op de camping is sanitair, douches en elektra aanwezig.

 

 • Houd alles netjes. Opletten met glas en flessen bier, laat uw kampeerplaats bij vertrek netjes achter. Eenieder dient zijn eigen afval mee te nemen. Vuilniszakken zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.

 

 • Barbecue is toegestaan. Kampvuren en Kachels zijn NIET

 

 • Grote geluidsinstallaties en Biertaps zijn voor de Camping verboden terrein.

 

 • Harde muziek en geluidsoverlast is niet toegestaan. Na 22.00u moet alles rustig zijn op het kampeerterrein.

 

 • De regels van de organisatie en bewaking dienen strikt opgevolgd te worden.

 

 • Overtreding van bovenstaande regels leiden tot twee jaar uitsluiting van alle evenementen van de gezamenlijke verenigingen.

 

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Namens de organisatie VC de Krum
wensen wij u een aangenaam en plezierig verblijf op onze show!