Enquête “APK-, kenteken- en registratieplicht”

In de afgelopen jaren zijn meerdere metingen uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de gestelde doelstellingen.

Enquête "APK-, kenteken- en registratieplicht"

Foto: Enquête evaluatie ‘APK-, kenteken- en registratieplicht.

Deze vragenlijst voor bestuurders van landbouwvoertuigen was onderdeel van een jaarlijkse analyse en is tevens de laatste meting om de resultaten na de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ in kaart te brengen.

De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 29 februari 2024.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunt u een e-mail sturen naar kentekening@rhdhv.com.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.