T-rijbewijs Light: mogelijk in 2025 een feit

Na de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 heeft de FEHAMEC samen met andere brancheorganisaties continu gepleit voor een z.g. “T-rijbewijs Light”, dat mensen die na deze datum hun B-rijbewijs halen alsnog lichte (landbouw- en bouw) voertuigen c.q. oldtimertractoren tot 3500kg mogen besturen.

T-rijbewijs Light: mogelijk in 2025 een feit

Foto: T-rijbewijs Light: mogelijk in 2025 een feit.

Momenteel is daarvoor nog een volwaardig T-rijbewijs vereist die tegelijkertijd met grote investeringen gepaard gaan, welke uiteindelijk alleen voor beroepsmatig gebruik lonend zijn. Deze regelgeving bood weinig soelaas voor onze hobbyisten met oldtimertractoren en daarom was de FEHAMEC vanaf de invoering ijverig met diversen partijen in onderhandeling.

Uiteindelijk was iedereen van de noodzaak doordrongen dat er in de regelgeving naar oplossingen voor het langzaam verkeer onder de 3500kg moest worden gezocht. Voor de complete uitwerking van deze plannen ligt de regie in handen van ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV.

Praktijkdagen

Bij de complete uitwerking van deze plannen hebben er een aantal sessies met de brancheorganisaties en de FEHAMEC plaatsgevonden. Om de praktische kant van het verhaal te belichten en de betrokken partijen meer inzicht te geven over de voertuigen die hiervoor in aanmerking komen, hadden in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Politie, uitvoeringsinstanties organisaties (CBR, RDW, IBKI) en SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) begin dit jaar meerdere prakrijkdagen plaatsgevonden.

Tijdens deze praktische benaderingen waren er van alle belangrijkste bevindingen complete notities samengesteld. Hieruit waren uiteindelijk de essentieelste risico-inschattingen opgemaakt die als slotstuk resulteerde in conclusies en aanbevelingen. Van de complete stukken ligt er nu een conceptrapport T-rijbewijs lichte voertuigen, dat uiteindelijk aan de minister wordt aangeboden waarna de politiek aan zet is om een besluit te nemen.

B-rijbewijs voor landbouwvoertuigen tot 3500kg

Het voornemen is om het B-rijbewijs uiteindelijk te laten gelden voor het T-rijbewijs Light. Er komt dus geen nieuw rijbewijs, maar het B – B/E rijbewijs zal onder bepaalde voorwaarden tevens het “verlicht T-Rijbewijs” zijn. Voor het ogenblij wordt er druk overlegd gepleegd welke lichte voertuigen hier uiteindelijk onder zullen vallen. Het is de hoop dat hier vóór 1 juli 2025 een definitieve oplossing komt.

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…