Jaarvergadering FEHAMEC te gast bij Bouwmachines van Toen

In het eerste kwartaal van 2023 kwamen afgevaardigden van de elf bij FEHAMEC aangesloten oldtimerclubs voor de jaarvergadering samen in het museum “BOUWMACHINES VAN TOEN” in het Brabantse Vinkel.

Jaarvergadering FEHAMEC te gast bij Bouwmachines van Toen

Foto: Jaarvergadering FEHAMEC te gast bij Bouwmachines van Toen.

Door Johan Zweerink

Ik zal je niet vermoeien door de agenda met je door te lopen, maar zal mij beperken tot enkele onderwerpen die voor ons als oldtimer liefhebbers en de eigenaren van historische landbouwmachines over het algemeen bijzonder belangrijk zijn.

Belangenbehartiger Agrarisch Cultureel Erfgoed

De Federatie Historisch Agrarische Mechanisatie (FEHAMEC) behartigt direct de belangen van de aangesloten organisaties en daarmee indirect de belangen van de gebruikers, verzamelaars en liefhebbers van historische landbouwmachines en tractoren. Dit doet FEHAMEC door telkens van de meest actuele ontwikkelingen op de hoogte te blijven en de aangesloten verenigingen middels nieuwsbrieven te informeren. In mijn tijd als PR-vrijwilliger van de Stichting Contactgroep Oldtimers Achterhoek (SCA) heb ik deze informatie trouw opgenomen in de nieuwsbrieven gericht aan de donateurs van de SCA. FEHAMEC brengt onze activiteiten breed onder de aandacht van bestuurders, beleidsmakers en anderen die van invloed kunnen zijn op de beleving van onze hobby.

FEHAMEC heeft in het proces van kentekenen van landbouwvoertuigen en tractoren een doorslaggevende rol gespeeld voor onze oldtimers. Nadat het T-rijbewijs op 1 juli 2015 is ingevoerd heeft FEHAMEC gepleit dat mensen die na deze datum hun B-rijbewijs halen en daarmee geen T-rijbewijs hebben, ook kleine (landbouw- en bouw) voertuigen c.q. oldtimertractoren mogen besturen. Op dit moment is daarvoor nog een volwaardig T-rijbewijs vereist. Het verkrijgen van een dergelijk rijbewijs vergt een flinke investering die alleen voor beroepsmatig gebruik lonend is. Het is de hoop dat hier uiterlijk vóór 1 juli 2025 een oplossing komt.

Internationale samenwerking FEHAMEC

Door nationale en internationale samenwerking wordt gestreefd om het historisch agrarisch materieel breed te erkennen als historisch erfgoed. Hiervoor wordt in Nederland het historisch agrarisch materieel in kaart gebracht om deze vervolgens bij autoriteiten, beleidsmakers en ‘influencers’ zoals lobbyisten onder de aandacht te brengen. In Nederland is hiervoor contact gelegd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit alles met het doel om ons materieel te vrijwaren van de gevolgen van (milieu) maatregelen, zoals de huidige milieuzones en een toekomstig verbod op het rijden met (diesel) verbrandingsmotoren in stedelijke- en natuurgebieden e.d.

FEHAMEC is internationaal actief om toegelaten te worden tot FIVA “De Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)” die in 1966 werd opgericht. Deze wereldwijde non-profitorganisatie richt zich op het beschermen, bewaren en promoten van historische voertuigen en is sinds 2017 partner van de UNESCO. Deze organisatie vertegenwoordigt wereldwijd het mobiele historische en culturele erfgoed.

FIVA Word Event 2023

FIVA organiseert jaarlijks haar Word Event dat in 2023 deel uitmaakt van het Internationaal Historisch Festival in Panningen. Wij laten zien dat oldtimers in de toekomst milieubewust gebruikt worden dankzij de zogenaamde E-fuel alternatieven als vernieuwing voor brandstoffen van fossiele oorsprong. Daarnaast toont het IHF de waarde van onze oldtimers als agrarisch, mobiel erfgoed. De € 0,50 contributie die elke aangesloten club per lid aan FEHAMEC afdraagt is een investering die zich naar mijn mening al heeft uitbetaald.

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…