2035 eindpunt traditionele brandstoffen: wat zijn de alternatieven?

Rondom het toekomstige gebruik van de traditionele brandstofmotoren hebben zich de laatste maanden zodanig grote ontwikkelingen voorgedaan, dat we deze kort samengevat in onderstaand verslag met jullie delen. Maar we blikken vooraf ook nog even kortstondig terug wat hieraan vooraf ging.

2035 eindpunt traditionele brandstoffen: wat zijn de alternatieven?

Foto: 2035 eindpunt traditionele brandstoffen: wat zijn de alternatieven?

Verbrandingsmotoren en het milieu

De Europese Commissie presenteerde op 14 juli 2021 onder de titel “Fit for 55” een pakket beleidsvoorstellen om het klimaatbeleid in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet, die voor vrijwel alle belangrijke pijlers van het klimaat- en energiebeleid wijzigingen bevat. Een van de belangrijkste elementen uit Fit for 55 is het verbod om na 1 januari 2035 nog nieuwe voertuigen te verkopen met een verbrandingsmotor, hetgeen betekent dat er op termijn geen benzine en diesel meer te koop zal zijn ‘want er is immers al langer het streven om het gebruik van fossiele brandstoffen eerst te beperken en dan te verbieden’.

Alternatieve brandstoffen

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) is een voorstander van een schoner milieu, maar vindt wel dat naast elektrisch rijden alternatieven moeten worden overwogen en ingevoerd. De wetenschap staat niet stil en de ontwikkeling van synthetische brandstoffen waar (klassieke) auto’s, motoren en ook bromfietsen ’schoon’ op kunnen rijden maakt het ook mogelijk om de wereld van de fossiele brandstoffen af te krijgen zonder alles te elektrificeren.

E-fuels

E-fuels (electrofuel of elektrobrandstoffen) vormen een klasse van synthetische brandstoffen die met behulp van elektriciteit worden geproduceerd uit afgevangen koolstofdioxide of koolstofmonoxide, samen met waterstof, verkregen uit duurzame elektriciteitsbronnen zoals wind- en zonne-energie, of uit kernenergie. E-fuel is als alternatief geschikt voor alle voertuigen met een verbrandingsmotor. De EU heeft onlangs besloten dat voertuigen met verbrandingsmotoren ná 2035 alleen nog geproduceerd mogen worden als ze op E-fuel en dus synthetische, niet-vervuilende brandstoffen gaan rijden.

Transport- en opslag van elektriciteit blijft vooralsnog een probleem die ook nog eens met een enorm verbruik van grondstoffen gepaard gaan.

Porsche is in samenwerking met Siemens Energy in Chili reeds begonnen met de ontwikkeling van een eigen e-fuel fabriek. De keuze voor deze locatie staat niet op zichzelf, want de enorm uitgestrekte oppervlaktes, voldoende wind en zon brachten beide investeerders op deze plaats samen om de grondstoffen om een duurzame manier te produceren. In de wereld lopen overigens er al meer van deze initiatieven en in Spanje werd ondanks een natuurlijke waterstofbron gevonden die industriële producties voor de toekomst wellicht overbodig maakt, door het gewoon uit de grond te halen.

Een belangrijke uitkomst is het vloeibaar maken van elektriciteit als e-fuel. Als op deze manier zonne-energie kan worden opgeslagen is dat winst voor de hele wereld.

Over deze nieuwste ontwikkelingen verschijnen in de media steeds meer artikelen, want transport- en opslag van elektriciteit blijft vooralsnog een probleem en om de massale uitrol van elektrische auto’s te produceren ter vervanging van traditionele industrieën is er tegen 2030 ‘15 keer meer lithium nodig, vier keer meer kobalt, vier keer meer grafiet, drie keer meer nikkel, welke met een enorm verbruik van grondstoffen gepaard gaan’. Wereldwijd wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe dit op te lossen en één belangrijke uitkomst is het vloeibaar maken van elektriciteit als e-fuel. Als op deze manier ‘Storing Solar Energy’ kan worden gerealiseerd dan is dat winst voor de hele wereld. De FEHAC is daarom een uitgesproken voorstander van de ontwikkeling van deze synthetische brandstoffen en heeft deze kwestie om mogelijkheden tot het gebruik van innovatieve brandstoffen te onderzoeken, samen met de FIVA (de internationale federatie van historische voertuigen) de afgelopen jaren in Den Haag en Brussel op de agenda gekregen, waarover de laatste tijd in Nederland ook al Kamervragen zijn gesteld.

Wijziging wetsontwerp EU zorgt voor grote omslag

FIVA verwelkomde begin april van dit jaar het geweldige nieuws dat het gebruik van koolstofneutrale e-brandstoffen nu officieel in Europa wordt erkend als een belangrijke factor in de aanpak van klimaatverandering. Duitsland was hiermede van doorslaggevend belang, door last-minute een amendement in te dienen dat de verkoop van traditionele motoren en het gebruikt van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotoren ook na 2035 zou toestaan, wanneer deze alleen nog niet-vervuilende synthetische brandstoffen gebruiken.

TEKST

Doelen bereiken door brede samenwerking

Om deze doelstellingen te bereiken zocht de FEHAC naast de FIVA al samenwerking met federaties in heel Europa, waaronder België (BEHVA), Duitsland (ADAC), Frankrijk (FFVE), Luxemburg (LOF) en Oostenrijk (ÖMVV), en ook met de Nederlandse RAI vereniging, de BOVAG, DIFFER, SkyNRG en Clepa. Daarnaast lopen nog de EPHV (de European Parliament Historic Vehiclegroup) uit Brussel en de in 2016 opgerichte FEHAMEC als aparte federatie voor de Historische Agrarische Mechanisatie, welke mede door Europese samenwerking in 2018 de EFHAM (European Federation Historical Agricultural Machinery) heeft opgericht. Ook de EFHAM wordt opnieuw vertegenwoordigd door een groot aantal Europese federaties uit dat vakgebied. De FEHAC wordt momenteel behartigd door ruim 230 verenigingen met in totaal ongeveer 60.000 leden, via de FEHAMEC worden ongeveer 15.000 mensen via de aangesloten organisaties bijgestaan en de FIVA vertegenwoordigt 2 miljoen liefhebbers wereldwijd.

Doelen bereiken door brede samenwerking

FIVA World Event 29 en 30 juli 2023

Al deze samenwerking en kennisdeling heeft de afgelopen jaren tot een enorme toename aan expertise geleid, die voor de eerste keer op een groot evenement worden samengebracht tijdens het FIVA World Event in het Limburgse Panningen in de regio Venlo, waar alle genoemde federaties elkaar zullen ontmoeten. Tevens zullen hier de politiek verantwoordelijken in Europa op het gebied van milieu, stikstof en alles wat ons op dit moment bezig houdt voor worden uitgenodigd.

FIVA World Event 29 en 30 juli 2023

Foto: FIVA World Event 29 en 30 juli 2023.

Tijdens het World Event komen alle alternatieve brandstoffen ter sprake, waarvan het uitermate belangrijk is om de politiek van de noodzaak te overtuigen. Daarom is er besloten dat er op het komende evenement in Panningen een demonstratie zal worden gehouden, waarbij we laten zien wat het verschil is tussen de traditionele brandstoffen en de moderne synthetische brandstoffen, waarvoor producenten en leveranciers hun grondstoffen beschikbaar stellen en daar informatie over geven, zodat iedereen kan ervaren wat de effectieve verschillen zijn.

FIVA-voorzitter Tiddo Bresters zegt dat we gemeenschappelijk al veel hebben bereikt om het gebruik van schone brandstoffen te verdedigen en verwelkomt deze nieuwste ontwikkelingen, die onder de volgende prosessen omschreven worden en ook wel de Power-to-X technology (P2X) genoemd wordt:

  • PtF Power-to-Fuel, omzetting elektriciteit in koolstofneutrale synthetische (e-fuel) brandstoffen;
  • PtG Power-to-Gas, omzetting elektrische energie in gassen;
  • PtH Power-to-Hydrogen, omzetting van elektriciteit in waterstof;
  • PtL Power-to-Liquid, omzetting van elektriciteit in vloeistof;
  • BtL Biomass-to-Liquid, waarbij van biomassa door vergassing een synthesegas wordt gemaakt en daarna omgezet naar een vloeibaar product, ook wel HVO diesel genoemd (Hydrotreated Vegetable Oil);
  • GtL Gas-To-Liquid, waarbij zuiver aardgas wordt omgezet in een schone, synthetische dieselbrandstof.

Bij GtL, geproduceerd van aardgas, treedt er geen CO2 besparing op.

De toepassing van e-brandstoffen wordt actief gepromoot tijdens het programma van FIVA World Events van dit jaar. Dat het jaarlijkse Internationaal Historisch Festival 2023 in Panningen verkozen werd voor dit grote evenement is voor de organiserende vereniging HMT een wereldprimeur!

Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst voor alternatieve brandstoffen is op 29 en 30 juli van harte uitgenodigd op het FIVA World Event in Panningen. Bereikbaar via de A67 Eindhoven-Venlo afslag 38 Panningen.

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…