Terug- en vooruitblik: ontwikkelingen rondom de FEHAMEC

Sinds de formatie van de FEHAMEC (Federatie Historische Agrarische Mechanisatie) in de zomer van 2016 hebben allerlei cruciale ontwikkelingen rondom het Agrarisch Cultureel Erfgoed plaatsgevonden. Daarom praat de FEHAMEC als belangenbehartiger u graag bij over de laatste gang van zaken.

Bestuur (Federatie Historische Agrarische Mechanisatie) FEHAMEC.

Foto: Bestuur (Federatie Historische Agrarische Mechanisatie) FEHAMEC.

Oprichting FEHAMEC

Sinds 2015 hebben diverse oldtimerverenigingen regelmatig met elkaar overleg gevoerd omtrent de toenmalige actualiteiten die vereniging overschrijdend zijn. Actueel was destijds de invoering van het tractorrijbewijs. Dit gebeuren had toen een behoorlijke impact en veroorzaakte veel onrust bij onze hobbyisten. Hierdoor ontstond in 2016 de noodzaak voor het oprichten van een federatie voor verenigingen van historische agrarische mechanisatie.

De FEHAMEC heeft tot doel, het ondersteunen van de oldtimerclubs die het historisch agrarisch erfgoed in stand willen houden en deze met hun leden vertegenwoordigen bij allerlei belangrijke zaken en kwesties.

Na gedegen lobbywerk bij alle oldtimerverenigingen was de oprichting medio augustus 2016 een feit. Dit werd bezegeld met een notariële akte. De naam voor de opgerichte federatie werd Federatie Historische Agrarische Mechanisatie afgekort FEHAMEC. De meeste oldtimerverenigingen zijn daarna lid van onze federatie geworden.

Doelstellingen FEHAMEC

De federatie heeft bij de oprichting diverse doelen gesteld. Deze doelstellingen hoop je natuurlijk ooit te verwezenlijken. Al gauw merk je dat het bereiken van iets veel tijd en inspanning kost. Op het moment van de oprichting waren wij intensief bezig met de overheidsplannen voor het T-Rijbewijs. Voor de oprichting van de federatie hadden we via dhr. Gert Dinkla destijds al contacten bij het ministerie. Het tractorrijbewijs was op dat moment onze eerste en één van onze belangrijkste doelen.

Kentekening voor landbouwvoertuigen.

Foto: Kentekening voor landbouwvoertuigen.

Hierna kwam al spoedig de volgende kwestie op ons pad, namelijk de kentekening voor landbouwvoertuigen. Dit alles betekende dat we in een kort tijdsbestek twee van de meest ingrijpende overheidsmaatregelen te managen hadden. Met de afronding hiervan zijn we nog steeds bezig.

Samenwerking

We zijn ons ervan bewust dat alles wat we willen bereiken niet als federatie alleen kunnen. Al snel zochten we naar organisaties die min of meer dezelfde doelen nastreven. Voor een dergelijke samenwerking is het belangrijk dat er een win-win situatie voor alle partijen ontstaat. Zonder de inspanning van FEHAMEC tezamen met de coöpererende organisaties waren de oldtimerhobbyisten er minder goed vanaf gekomen. Inmiddels zijn we zes jaar verder en zijn we met vele actuele zaken bezig ‘zoals verzekeringen, alternatieve brandstof, milieu, erfgoed, enz..’. Voor deze items werken we óók met de andere organisaties samen. Daar we met diverse onderwerpen midden in het proces zitten, kunnen wij hierover op dit moment nog geen verslag doen.

Ontwikkelingen- en regelgeving

Zoals hiervoor gememoreerd bestaat onze federatie zes jaar. We kijken naar de toekomst en zijn er allen van doordrongen dat we momenteel in een tijd leven gelijk een rollercoaster. Denk bijvoorbeeld alleen almaar aan de brandstofprijzen, stikstof, milieuzones en nog veel meer.

Internationale coöperatie

FEHAMEC heeft daarom voor de toekomst het motto “Tractoren van gisteren op weg naar morgen”, De meeste huidige- en toekomstige problemen zijn moeilijk nationaal op te lossen. Steeds meer maatregelen komen tegenwoordig via Brussel. Daardoor hebben wij sinds vele jaren internationale contacten met oldtimer organisaties in het buitenland gemaakt. Dit was in eerste instantie bedoeld voor hobbyisten die grensoverschrijdend bezig waren. Echter, de politiek heeft ons hier ingehaald.

Oprichting Europese Federatie EFHAM

Door internationale samenwerking hebben we in 2018 EFHAM (European Federation Historical Agricultural Machinery) opgericht. Via EFHAM hebben wij ons als doel gesteld om op Europees niveau gezamenlijk de actualiteiten zoals hierboven beschreven te bespreken en te proberen dit bij de politiek bespreekbaar te maken.

FEHAMEC sluit verbond met FIVA

In 2019 zijn we in contact gekomen met de internationale oldtimer federatie FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). FIVA is een mondiaal overkoepelende organisatie voor alle oldtimer voertuigen, dus ook luxe-, vracht-, militaire voertuigen en motorfietsen. FIVA is bij de Europese politiek in Brussel bekend en werkt aldaar met verschillende lobbyisten.

FEHAMEC sluit verband met FIVA.

Foto: FEHAMEC sluit verband met FIVA.

Voor de jaarvergadering van oktober 2021 was de voorzitter van FIVA uitgenodigd en heeft hij over zijn organisatie een presentatie gegeven. Langs deze weg hebben onze leden kennis met FIVA kunnen maken. Medio vorig jaar heeft FEHAMEC het FIVA-lidmaatschap aangevraagd. Met de juiste nationale en internationale contacten hoopt FEHAMEC jullie als hobbyisten door alle opgelegde maatregelen heen te loodsen.

Samenstelling werkgroepen

De FEHAMEC zal door al deze partnerschappen de achterliggende organisatie moeten aanpassen. Er zijn namelijk diverse disciplines waarmee wij bezig zijn. Weliswaar werken we constructief samen met andere organisaties, maar we zullen als koepelorganisatie meer in de breedte moeten groeien. Wij hebben het plan gevat om met enkele werkgroepen te werken waarbij elk team een specialisatie heeft. Deze mensen zullen samenwerken met clusters buiten het federatiebestuur. Via deze opzet krijgt FEHAMEC meer body en kunnen we nog meer voor jullie als hobbyisten betekenen.

Voorstelling FEHAMEC

Dit schrijven is vooral bedoeld voor jullie als liefhebbers van historische agrarische mechanisatie. FEHAMEC werkt voor het gevoel meer “achter de schermen” en is daardoor voor eenieder vaak onzichtbaar. We zijn graag bereid om tijdens bijeenkomsten, zoals jaarvergadering of praatavond, een presentatie van onze werkzaamheden te geven.

Voorstelling FEHAMEC

Foto: Voorstelling FEHAMEC.

Samen met jullie kunnen we ervoor zorgen dat onze hobby ook in de toekomst voldoende levensvatbaarheid heeft. Het is ook van groot belang dat eenieder samen via de vereniging/club evenementen organiseert om het publiek de historische waarden van de agrarische mechanisatie te tonen en dit aan de bezoeker kenbaar te maken. FEHAMEC hoopt dat iedereen nog lang van zijn hobby kan genieten.

Namens het FEHAMEC bestuur,
voorzitter Hans Peters.

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…