De organisatie blikt terug op succesvolle Motorische Demo-Dagen

Na vier jaar van afwezigheid waren oude gewoonte in vol ornaat opgepakt en werd een traditie welke al twee decennia stand houd opnieuw voortgezet. Na zo’n lange tijd was het weer even aftasten hoe alles zou verlopen, maar organisatorisch kunnen we terugkijken op een vruchtbare editie.

De organisatie blikt terug op succesvolle Motorische Demo-Dagen

Foto: De organisatie blikt terug op succesvolle Motorische Demo-Dagen.

Zowel in deelnemersaantallen als publieke opkomst konden we opnieuw rekenen op veel belangstelling. Maar ook onze eigen mensen van de vriendenclub hebben weer hun stempel gedrukt op het welslagen van dit evenement. Vele weken aan voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan en eenieder nam zijn eigen verantwoordelijkheid om niets aan het toeval over te laten. Het zijn de allesbepalende elementen welke een belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van dit evenement!

De organisatie blikt terug op succesvolle Motorische Demo-Dagen

De Motorische Demo-Dagen worden gekenmerkt door een weekend vol sfeer met demonstraties, oldtimers, livemuziek en vooral veel saamhorigheid met een hoog ons kent ons gehalte.

De organisatie blikt terug op succesvolle Motorische Demo-Dagen

Vanaf deze plaats bedanken we nogmaals alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze manifestatie, maar spreken daarbij ook onze speciale dank uit naar alle sponsoren- en deelnemers voor hun enorme belangrijke aandeel aan deze festiviteiten.

 

Namens de organisatie, BEDANKT…!!!
Bestuur VC de Krum