Motorische Demo-Dagen 19, 20 en 21 April 2024
Showterrein Heesakkerweg

» Voor de goede orde

 • Betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Het showterrein is op beide dagen geopend van 09.00u tot 18.00u. De deelnemers/marktverkopers dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Deelnemers met losse trekker(s) kunnen op zaterdag/zondag het terrein om 17.00u verlaten. Het overnachtingsterrein kan zondag pas na 17.00u worden verlaten.
 • Iedere deelnemer dient zich aan de linkerzijde van de weg op te stellen en de aanwijzingen op de borden c.q. instructies van de medewerkers op te volgen.
 • Bij aankomst moet elke deelnemer zich melden bij het secretariaat. Hier wordt gekeken naar (het aantal) personen, leeftijd van de tractoren en eventuele slaapgelegenheid, waar elektriciteitskabels en brandblussers gecontroleerd worden. De brandblusser moet zijn goedgekeurd volgens de Nederlandse wetgeving.
 • Bij het secretariaat ontvangt elke deelnemer een polsbandje die men persoonlijk af moet halen. Bandjes verschaffen de deelnemers toegang tot het showterrein. Deelnemers welke niet staan ingeschreven ontvangen géén polsbandje. Let op: voor het overnachtingsterrein gelden andere polsbandjes; houdt hiermee rekening. Attentie: aanmelden, ontvangen van de polsbandjes e.d. kan alléén op vrijdag van 12.00u tot 22.00u, zaterdag en zondag van 8.00u tot 12.00u!
 • Deelnemers staan niet op volgorde. Na het verkrijgen van een nummer aan het secretariaat kan er aangesloten worden op het showterrein. Het nummer dient duidelijk zichtbaar geplaatst te worden.
 • Bij inlevering van de nummer(s), krijgt elke deelnemer na afloop een aandenken.
 • Showmateriaal moet altijd gelost worden. Zorg voor veilig laden en lossen van de voertuigen en houdt iedereen op veilige afstand.
 • Diepladers stallen op een apart aangewezen terrein.
 • Het tentoongestelde materiaal dient van vóór 1980 te zijn en moet zeker één dag blijven staan.
 • Om overlast in de omgeving te voorkomen, morgen de tractoren tijdens het gehele weekend het terrein NIET VERLATEN!
 • Indien u geen bandje heeft; vraag bij het verlaten om een stempel, zodat u later weer toegang krijgt tot het showterrein.
 • Op deze tractorshow hebben wij vaste medewerkers, zowel op het showterrein als op het ploegterrein. De aanwijzingen die zij geven, dienen opgevolgd te worden.
 • Tractorchauffeurs moeten 18 jaar of ouder zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig tractorrijbewijs. Let op: Per 1 juli 2015 moeten alle tractorbestuurders vanaf 16 jaar en ouder in bezit zijn van een geldig T-rijbewijs. De eigenaar blijft voor zijn voertuig verantwoordelijk.
 • Materiaal dient minimaal WA – verzekerd te zijn; bewijs moet getoond kunnen worden.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade, ongevallen en of kosten aangericht door personen of voortvloeiende uit overtreding van de wet.
 • Alle afrasteringsmaterialen zijn van de vereniging en dienen zorgvuldig intact gehouden te worden.
 • Op het showterrein wordt alléén stapvoets gereden. Hier wordt streng op toegezien.
 • Van 10.00u tot 18.00u kan het ploegterrein gebruikt worden, maar wel op een gepaste manier volgens regels van de organisatie. Diepwoelers zijn niet toegestaan.
 • Op het Tractorpulling terrein dienen de regels opgelegd door betreffende medewerkers opgevolgd te worden. De trekker dient ten alle tijden WA – verzekerd te zijn. Ook geldig voor deelname aan wedstrijden. Tractorchauffeurs moeten 18 jaar of ouder zijn, of 16 jaar en in het bezit van een geldig tractorrijbewijs. Let op: Per 1 juli 2015 moeten alle tractorbestuurders vanaf 16 jaar en ouder in bezit zijn van een geldig T-rijbewijs. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de demonstraties.
 • Op het Tractorpulling terrein dient de tractor verplicht voorzien te zijn van een steigerbegrenzer d.m.v. strippen of stangen geschoord.
 • Aanspanning aan de sleepwagen dient te geschieden onder de achteras van de tractor.
 • Olielekkage is altijd de verantwoordelijkheid van de deelnemer; matjes en materiaal zijn beschikbaar bij het secretariaat.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval en dient dit volgens de daarvoor geldende regels af te voeren. Bij het secretariaat zijn vuilniszakken verkrijgbaar.
 • Het showterrein is van vrijdag op zaterdagnacht en van zaterdag op zondagnacht vanaf 22.00u bewaakt door onze Security. Deze plaats is dan voor iedereen verboden terrein.
 • Vrijdag en zaterdagavond is er een feestavond in de tent. Na afloop dient iedereen de gelegenheid te verlaten, via de aangegeven wegen door de organisatie.
 • De feesttent is ’s avonds verboden terrein voor kinderen onder de 18 jaar. Alléén gezinnen ‘met kinderen onder begeleiding’ krijgen toegang. Volgens de huidige wetgeving geldt in deze gelegenheid eveneens een rookverbod en wordt er géén alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar.
 • In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Reglement Overnachtingsterreinen

 • Gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden geschiedt op eigen risico.
 • Door plaatsgebrek is het verblijf NIET meer toegankelijk voor deelnemers wonende binnen de gemeente Asten…!“
 • Het terrein is met slaapgelegenheid toegankelijk: op vrijdag van 12.00u t/m 22.00u, zaterdagmorgen van 08.00u t/m 12.00u. “ATTENTIE: Volgens dit reglement is het niet mogelijk het verblijf met overnachtings-eenheid tussentijds te verlaten.” Zondag om 17.00u kan iedereen vanaf zijn verblijfplaats vertrekken.
 • Volgens de regelgeving mag er géén alcohol gedronken worden door personen beneden de 18 jaar.
 • Afhankelijk van de opgaven ontvangt iedere overnachtende deelnemer + medepassagier na aankomst in het secretariaat een polsbandje en dient dit persoonlijk af te halen. Dit verschaft de deelnemer toegang tot het overnachtingsterrein.
 • Deelnemers welke niet staan ingeschreven, ontvangen géén polsbandje. Zowel niet-kampeerders als kinderen onder de 18 jaar krijgen géén toegang tot het overnachtingsterrein. Gezinnen uitgezonderd; hier krijgen kinderen onder begeleiding t/m 12 jaar gratis toegang tot dit verblijf. Polsbandjes zijn alléén verkrijgbaar bij het Secretariaat en worden bij aankomst persoonlijk uitgereikt. .ATTENTIE: zaterdag na 18 uur is het secretariaat gesloten en zijn er géén polsbandjes meer af te halen, dus. zorg dat eenieder voor deze tijd hiervan in bezit is om toegang tot de overnachtingsplaats te krijgen.
 • Op last van de Brandweer is iedereen met naam en adres bekend; opgaven campingplaatsen voor deelnemers en medepassagiers, kunnen alleen online via de website.
 • Per overnachtingseenheid is volgens de Nederlandse regelgeving minimaal één goedgekeurde brandblusser VERPLICHT. Deze zijn via het secretariaat verkrijgbaar.
 • Op het verblijf zijn bankstellen niet toegestaan!
 • Slaapgelegenheid mag alleen bestaan uit “Caravan, Keet of Tent”. Dus géén voertuigen en verder dient “het materiaal dient netjes toonbaar te zijn”. Kampers zijn uitsluitend toegestaan bij opgave van een oldtimer.
 • Slaapgelegenheden worden alleen met tractor naar het verblijf gebracht. Verplaatsing van betreffende eenheden met auto is op dit terrein niet toegestaan.
 • De afmetingen van de slaapgelegenheid mogen maximaal 10m lang en 2,55m breed zijn.
 • Plaatsing van de verblijfseenheden geschiedt op aanwijzing van de organisatie. Deze moeten op last van de brandweer 3 meter van elkaar staan en de paden dienen 5 meter breed te zijn en te blijven.
 • Overnachtingen op de parkeerplaats zijn verboden.
 • Dakterrassen op verblijf c.q. overnachtingseenheden zijn NIET toegestaan.
 • Op deze verblijfplaats is sanitair, douches en elektra aanwezig.
 • Het is verboden een chemisch toilet te ledigen op het overnachtingsterrein en de woonwagen standplaatsen.
 • Houd alles netjes. Opletten met glas en flessen bier, laat uw verblijfplaats bij vertrek netjes achter. Eenieder dient zijn eigen afval mee te nemen. Vuilniszakken zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.
 • Barbecue is toegestaan. Kampvuren en kachels zijn NIET toegestaan.
 • Grote geluidsinstallaties en biertaps zijn hier verboden terrein.
 • Harde muziek en geluidsoverlast is niet toegestaan. Na 22.00u moet alles rustig zijn.
 • De regels van de organisatie en bewaking dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Overtreding van bovenstaande regels leidt tot twee jaar uitsluiting van alle evenementen van de gezamenlijke verenigingen.
 • In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.