Deurne, januari 2020

Beste tractorliefhebbers

Vriendenclub de Krum organiseert op 17, 18 en 19 April voor de eenentwintigste keer de Motorische Demo-Dagen. Hiermede zijn we onderweg naar ons 5e lustrum. Het Showterrein is te vinden aan het welbekende adres Heesakkerweg 1 te Asten. Het is ons een groot genoegen u ook dit jaar weer te verwelkomen.

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld oude Tractoren, Stationaire motoren en dergelijke tentoon te stellen. Voorwaarde is echter wel, dat de showmodellen vóór 1975 gebouwd zijn.

Bij aankomst op het showterrein moet men zich melden aan het secretariaat, nadat u de ingangs-controle gepasseerd bent. De inschrijving is gratis. Groepen gaarne samen inschrijven en opsturen. Deelnemers met marktkramen kunnen ook inschrijven voor een gratis standplaats. Vanaf 2018 is het ook mogelijk om online via onze website in te schrijven. Meer informatie hieromtrent vind u onderaan deze brief.

Het showterrein is op beide dagen geopend van 10.00u tot 18.00u.
Verder is dit terrein van vrijdag op zaterdagnacht en van zaterdag op zondagnacht bewaakt door onze Security.

De Motorische Demo-Dagen brengen uitgebreide randactiviteiten met zich mee, waaronder verschillende Live Bands die de revue zullen passeren in onze feesttent. Het complete programma wordt te zijner tijd via onze website en sociale media bekend gemaakt. De Live bands zijn vrijdag en zaterdag vanaf 20.00u GRATIS m.i.v. dit jaar alleen toegankelijk voor bezoekers vanaf 18 jaar. Alle live optredens worden het gehele weekeind omlijst door DJ Peerke van Drive-in show Fiësta. De feesttent is voor het publiek geopend op vrijdag van 18.00u tot 01.00u, zaterdag van 10.00u tot 01.00u en zondag van 10.00u tot 18.00u.

Volgens de huidige wetgeving geld in deze gelegenheid een rookverbod en wordt er géén alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar.

Voor degene die willen blijven overnachten is er een camping aanwezig. Dit terrein is direct naast het showterrein gelegen, waar voor het nodige sanitair, douche en elektra gezorgd is. Let op: de kosten voor overnachtingsplaatsen bedragen m.i.v. dit jaar EUR 15.- per persoon. Deze kunnen alléén vooraf per bank voldaan worden en zijn pas gereserveerd wanneer de betaling bij ons is ontvangen. Naast de deelnemer moeten de overige kampeerders ook met naam en adres inschrijven via het inschrijfformulier. Bij aanmelding in het secretariaat ontvangen zij allemaal een polsbandje waarmee men toegang krijgt tot het kampeerterrein. Polsbandjes dienen persoonlijk afgehaald te worden. Bij gezinnen krijgen kinderen onder begeleiding t/m 12 jaar gratis toegang tot de camping. Op deze camping is barbecueën toegestaan, maar geen KAMPVUREN. Dit is op last van de Brandweer strikt verboden. Om 22.00u moet het op de camping rustig zijn.

Let op: Woonwagenbewoners betalen EUR 10,- per woonwagen. Hiervoor worden extra voorzieningen gerealiseerd.

“Attentie: Door plaatsgebrek is de Camping NIET meer toegankelijk voor deelnemers wonende binnen de Gemeente Asten…!“ En voor iedereen geld, VOL=VOL. Neem de regels uit het Reglement goed door!

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer.
06-53 25 18 08 b.g.g. 0492-33 16 61 (na 17.00 uur) of via email info@vcdekrum.nl
Meer info en actuele berichtgeving via www.vcdekrum.nl en onze sociale media.

U kunt inschrijven door bijgevoegd inschrijfformulier t/m uiterlijk 1 maart op te sturen t.a.v. Motorische Demo-Dagen, Kievitweg 2, 5976 PA Kronenberg. Lees onderaan deze brief de extra mogelijkheden m.b.t. online inschrijven. Schrijf tijdig in want VOL= VOL.

Tot ziens op 17, 18 en 19 April. Met Vriendelijke groet, namens Bestuur en Medewerkers Vriendenclub de Krum.

N.B. Sinds 2018 is het ook mogelijk om via onze website in te schrijven.
Het daar op volgende jaar worden er géén inschrijfformulieren per post verzonden aan deelnemers welke van deze online mogelijkheid gebruikmaken. Zij ontvangen vanaf volgend jaar een email per wanneer de inschrijvingen via internet zullen starten.

Hiermede willen we druk- en verzendkosten voor de toekomst minimaliseren.

Iedereen die geen gebruik maakt van deze online mogelijkheden blijft gewoon aan het begin van het nieuwe jaar zijn inschrijfformulier in de brievenbus ontvangen.

Lees meer… www.vcdekrum.nl/inschrijven